Siirtohaun väylä 2018

​Siirtohaku on tarkoitettu sellaisille hakijoille, jotka hakevat kandidaatin tutkinnon opinto-oikeuden siirtoa toisesta yliopistosta.

 • Poikkeuksena tähän ovat toisen yliopiston luokanopettajakoulutuksesta vastaavaan koulutukseen Turkuun tai Raumalle siirtoa hakevat, joilla voi olla suoritettuna jo kandidaatin tutkinto.
 • Turun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin ja hakukohteisiin ei järjestetä siirtohakua.
Mikäli otat vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan,  aikaisempi opinto-oikeutesi toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka olet jo käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen.
 
Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen siirtohaun valintaperusteisiin. Tiedot löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös suoraan alla olevien hakukohdelinkkien kautta. Hakuaikana myös siirtohaun hakulomake löytyy linkin kautta.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika alkaa 2.5.2018 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 •  Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Hakulomake löytyy hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana.
 •  Siirtohaku järjestetään ns. erillishakuna.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että siirtohaussa. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa.

 

Hakemuksen liitteet

Toimita hakemuksesi liitteenä  virallinen opintorekisteriote niistä opinnoista, joiden perusteella haet siirtoa. 23.5.2018 klo 15.00 mennessä.
 • Opintorekisteriotteen tulee olla sen antaneen tahon alkuperäisenä antama, opiskelijan itsensä tulostama ei kelpaa.
 • Lähetä opintorekisteriote sähköpostitse osoitteeseen hakemusliitteet(at)utu.fi

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 28.6.2018. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Hyväksytyn hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 10.7.2018 klo 15.00. Kun hakija ottaa vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan, hänen aikaisempi opinto-oikeutensa toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy.
  
 

 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, SIIRTOHAKU 

 • Arkeologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Englannin kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Espanja, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Folkloristiikka, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Italia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kansatiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kotimainen kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kreikkalainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kulttuurihistoria, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Latinalainen filologia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Mediatutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Musiikkitiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Pohjoismaiset kielet, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Ranska, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Saksan kieli, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Suomen historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Taidehistoria, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Uskontotiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Yleinen historia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Yleinen kirjallisuustiede, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, SIIRTOHAKU

 • Kasvatustieteiden koulutus, pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri
 • Lastentarhanopettaja Rauma, kasvatustieteen kandidaatti
 • Luokanopettaja Rauma, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri
 • Luokanopettaja Turku, kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, SIIRTOHAKU 

 • Lääketieteen lisensiaatti
 • Hammaslääketieteen lisensiaatti

 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA, SIIRTOHAKU

 • Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
 • Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Geologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Kemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Tietojenkäsittelytieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
 • Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
 • Ympäristötiede, luonnontieteiden kandidaatti

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU, SIIRTOHAKU

 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA, SIIRTOHAKU

 • Filosofia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Poliittinen historia, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
 • Yleinen valtio-oppi, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto