Siirtohaun väylä 2017

​Siirtohaku on tarkoitettu sellaisille hakijoille, jotka hakevat opinto-oikeuden siirtoa toisesta yliopistosta. Siirtohaku on suunnattu pääsääntöisesti sellaisille opiskelijoille, jotka suorittavat kandidaatin tutkintoa. Poikkeuksena tähän ovat toisen yliopiston luokanopettajakoulutuksesta vastaavaan koulutukseen Turkuun tai Raumalle siirtoa hakevat, joilla voi olla suoritettuna jo kandidaatin tutkinto. Turun yliopiston kaikkiin tiedekuntiin ja hakukohteisiin ei järjestetä siirtohakua.

Mikäli hakija ottaa vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan, hänen aikaisempi opinto-oikeutensa toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy. Myönnettävän opinto-oikeuden suorittamiseen annettavasta ajasta vähennetään se aika, jonka hyväksytty on jo käyttänyt siirron perusteena olevan tutkinnon suorittamiseen.
 
Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen siirtohaun valintaperusteisiin. Tiedot löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta ja niihin pääset myös suoraan alla olevien hakukohdelinkkien kautta . Hakuaikana myös siirtohaun hakulomake löytyy linkin kautta.

Hakuaika ja hakeminen

Hakuaika alkaa 2.5.2017 ja päättyy 16.5.2017 klo 15.00. Valintaperusteiden mukaiset hakemiseen vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 
Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakulomake löytyy hakukohteen tietojen yhteydestä hakuaikana. Siirtohaku järjestetään ns. erillishakuna.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että siirtohaussa. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa.
 

Hakemuksen liitteet

Hakijan tulee toimittaa viimeistään 23.5.2017 klo 15.00 mennessä hakemuksensa liitteenä alkuperäinen virallinen opintorekisteriote niistä opinnoista, joiden perusteella hakee siirtoa. Todistuksia ei voi toimittaa sähköpostilla.
 
Opintorekisteriotteen tulee olla sen antaneen tahon alkuperäisenä antama tai
julkisen notaarin (maistraatti) oikeaksi todistama. Muulla tavalla oikeaksi todistetut rekisteriotteet eivät kelpaa.
 
Opintorekisteriote  tulee postittaa tai tuoda Opiskelija- ja hakijapalveluihin.
Postiosoite: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite: Yliopistonmäki, Turun yliopiston päärakennus pohjakerros, Opiskelija- ja hakijapalvelut

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 30.6.2017. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla. Hyväksytyn hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Kun hakija ottaa vastaan siirtohaussa saadun opiskelupaikan, hänen aikaisempi opinto-oikeutensa toisessa yliopistossa tai tiedekunnassa päättyy.
  
 

 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, SIIRTOHAKU 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, SIIRTOHAKU

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN HAKUKOHTEET, SIIRTOHAKU 

 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA, SIIRTOHAKU

 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA, SIIRTOHAKU

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto