Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Näin haet erityisjärjestelyjä

Täytä sähköinen hakulomake ja liitä siihen tarvittavat liitteet alla olevan aikataulun mukaisesti. Katso myös poikkeustapaukset (alla) ennen lomakkeen täyttämistä.

Hakemus tulee jättää viimeistään:

 • 28.3.2018 klo 15.00 (valtakunnallinen kasvatusalan VAKAVA-koe ja lääketieteellisen sekä oikeustieteellisen alojen yhteisvalinnat)
 • 13.4.2018 klo 15.00 (muut)
 • Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä.
 

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä).
 • Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia.
 • Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.  
 • Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.
 • Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon
 • Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.
Jos sinulla on lukihäiriö
 • liitä hakemukseesi koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.
 • Jos sinulla on ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, liitä sekin mukaan.
 • Lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja.

Poikkeukset

Mikäli haet erityisjärjestelyjä eri korkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin, sinun tulee toimittaa erillinen hakemus kuhunkin korkeakouluun. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulujen hakumateriaaleista tai nettisivuilta.
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan DIA-valinnassa (diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta) hakevan tulee toimittaa erityisjärjestelyhakemuksensa Aalto-yliopistoon. Tarkemmat tiedot löytyvät yhteisvalinnan verkkosivulta www.dia.fi.
 

Ilmoitus myönnetyistä erityisjärjestelyistä

Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyistä joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä ilmoituksen antaneeseen tiedekuntaan.
Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. 
 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi
 
 
Asiasana:
Tagit:
Linkki hakulomakkeeseen
 

 Yhteystiedot ja kyselyt

 
Esteettömyyssuunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto