Erityisjärjestelyt valintakokeessa
​Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.
 
Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN

  • Mikäli haet erityisjärjestelyjä valtakunnallisen kasvatusalan valintakokeeseen (VAKAVA), hakemus on toimitettava 5.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Muita valintakokeita koskeva hakemus tulee toimittaa viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä.
  • Jos erityisjärjestelyitä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä.
Postiosoite: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto
Käyntiosoite:
Opiskelija- ja hakijapalvelut, Yliopistonmäki, päärakennuksen pohjakerros.
Avoinna arkipäivisin klo 12-14.
 
Mikäli haet erityisjärjestelyjä eri korkeakouluissa järjestettäviin valintakokeisiin, sinun tulee toimittaa erillinen hakemus kuhunkin korkeakouluun. Saat tarkemmat ohjeet ja tiedot ko. korkeakoulujen hakumateriaaleista tai hakemisen verkkosivuilta.
 
Oikeustieteellisen tiedekunnan hakijan tulee lähettää erityisjärjestelyhakemuksensa siihen yliopistoon, jonka hän on asettanut hakulomakkeessaan korkeammalle prioriteettisijalle, mikäli hän hakee samalla oikeustieteen alan valintakokeella useampaan kuin yhteen yliopistoon. 
 
Tietojenkäsittelytieteiden ja biologian yhteisvalinnassa hakevan tulee tehdä erityisjärjestelyhakemuksensa siihen yliopistoon, jossa hakija osallistuu valintakokeeseen.
 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekuntaan DIA-valinnassa (diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta) hakevan tulee toimittaa erityisjärjestelyhakemuksensa Aalto-yliopistoon. Tarkemmat tiedot löytyvät yhteisvalinnan verkkosivulta www.dia.fi.
 

YLIOPISTON ILMOITUS MYÖNNETYISTÄ VALINTAKOKEEN ERITYISJÄRJESTELYISTÄ

Yliopistosta ilmoitetaan sinulle ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyistä joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä ilmoituksen antaneeseen tiedekuntaan.
Ilmoitus valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. 
 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Esteettömyyssunnittelija
Paula Pietilä
puhelin: +358 50 597 1066
sähköposti: esteet(at)utu.fi
 
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto