Valintakokeet
Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen. Mikäli koe järjestetään vain tietylle hakijaryhmälle (esim. ei-ylioppilaat) tai jos valintamenettelyyn kuuluu ns. toisen vaiheen valintakoe, hakija kutsutaan näihin kokeisiin henkilökohtaisesti.
 
Valintakokeissa tulee olla mukana valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja kirjoitusvälineet. Mahdolliset muut sallitut apuvälineet kuten laskin on mainittu erikseen hakukohteiden valintaperusteissa.
 
Valintakoe
Päivä
Kellonaika
Paikka
Ilmoitetaan n. vko ennen koetta
Valintakokeen mahdollinen toinen vaihe
Humanistinen tiedekunta
Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia
12.5.2017
11.00-15.00
IX,X, XXII
Salijako
Englannin kieli
10.5.2017
9.00-11.00, 12.00-18.00
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Espanja
10.5.2017
9.00-11.00, 12.00-18.00
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede
19.5.2017
12.00-15.00
IX
Italia
10.5.2017
9.00-11.00, 12.00-18.00
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Kirjallisuustieteet
23.5.2017
10.00-14.00
IX
Salijako
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
10.5.2017
12.00-18.00
(ei yhteistä osiota)
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko (Pori)
Ei valintakoetta
Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
22.5.2017
10.00-12.00, 12.30-15.30
Pub 1, Pub 3
Salijako
Pohjoismaiset kielet
10.5.2017
9.00-11.00, 12.00-18.00
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Ranska
10.5.2017
9.00-11.00, 12.00-18.00
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Saksan kieli
10.5.2017
9.00-11.00, 12.00-18.00
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
10.5.2017
9.00-11.00 (vain yhteinen osio)
I, II, IX, X, XXI, XXII
Salijako
Kasvatustieteiden tiedekunta
 Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)
3.5.2017
13.00-15.00
VAKAVA-koe: Turussa yliopiston kampusalue, Raumalla Rauman yksikön kampus
Salijako
Käsityön aineenopettajan koulutus (Rauma)
3.5.2017
13.00-15.00
VAKAVA-koe: Turussa yliopiston kampusalue, Raumalla Rauman yksikön kampus
Salijako
9.6.2017  Toiseen vaiheeseen kutsutaan erikseen.
Lastentarhanopettajan koulutus (Rauma)
3.5.2017
13.00-15.00
VAKAVA-koe: Turussa yliopiston kampusalue, Raumalla Rauman yksikön kampus
Salijako
1.6.2017  Toiseen vaiheeseen kutsutaan erikseen.
Luokanopettajan koulutus (Rauma)
3.5.2017
13.00-15.00
VAKAVA-koe: Turussa yliopiston kampusalue, Raumalla Rauman yksikön kampus
Salijako
5.-6.6.2017
Toiseen vaiheeseen kutsutaan erikseen.
Luokanopettajan koulutus (Turku)
3.5.2017
13.00-15.00
VAKAVA-koe: Turussa yliopiston kampusalue, Raumalla Rauman yksikön kampus
Salijako
 6.6.2017
Toiseen vaiheeseen kutsutaan erikseen.
Lääketieteellinen tiedekunta
Biolääketieteen koulutusohjelma
17.5.2017
9.00-13.00
Yliopiston kampusalue
Salijako
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto,  Lääketieteen lisensiaatin tutkinto
17.5.2017
9.00-14.00
Yliopiston kampusalue
Salijako
Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto
16.5.2017
12.00-16.00
Yliopiston kampusalue
Salijako
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Biokemia
17.5.2017
9.00-12.00
Agora XXII
Biologia
18.5.2017
9.00-13.00
Natura IX, X/Agora XXII
Salijako
Fysikaaliset tieteet
16.5.2017
Ilmoitetaan kutsussa, joka lähetetään 30.4. mennessä sähköpostilla.
Natura
Geologia
24.5.2017
9.00-12.00
Natura IX, X
Salijako
Kemia
19.5.2017
Ilmoitetaan kutsussa, joka lähetetään 30.4. mennessä sähköpostilla.
Natura
Maantiede
8.5.2017
9.00-12.00
Natura IX, X/Agora XXII
Salijako
Matematiikka ja tilastotiede
23.5.2017
Ilmoitetaan kutsussa, joka lähetetään 30.4. mennessä sähköpostilla.
Natura
Tietojenkäsittelytieteet
22.5.2017
10.00-14.00
Natura IX, X
Salijako
Tietotekniikka ja biotekniikka (DIA-valintakokeet*)
30.5.2017
14.00-17.00 matematiikka
ICT-talo Alpha,
Beta, Lambda
Salijako
31.5.2017
9.00-12.00 kemia, 14.00-18.00 fysiikka
ICT-talo Alpha,
Beta, Lambda
Salijako
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteen koulutus
16.5.2017
12.00-17.00
Turussa yliopiston kampusalue. Muut paikkakunnat Kuopio, Joensuu, Rovaniemi, Oulu ja Espoo
Salijako Turussa
Turun kauppakorkeakoulu
Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe
TY:n hakukohteet:
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma, Kauppatieteet Turku, Kauppatieteet Pori
7.6.2017
10.00-14.00
Turussa yliopiston kampusalue, Porissa Porin yksikkö, Pohjoisranta 11 a
Salijako Turku
Salijako Pori
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmassa lisäksi haastattelut 5.6. ja 6.6. Haastatteluihin valituille lähetetään erillinen kutsu sähköpostitse viim. 30.5.2017. 
Taloustiede
(VTK/VTM-tutkinto)
1.6.2017
10.00-14.00
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Rehtorinpellonkatu 3
 
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Filosofia
24.5.2017
10.00-15.00
Publicumin ja Educariumin luentosalit
Salijako
Logopedia
15.5.2017
9.00-13.00
Publicumin luentosali (Assistentinkatu 7).
Salijako
Suullinen koe 6.6. – 8.6.2017. Kukin hakija kutsutaan paikalle vain yhdeksi päiväksi. Kutsut suulliseen kokeeseen lähetetään sähköpostitse viikolla 22.
Poliittinen historia ja valtio-oppi
24.5.2017
10.00-15.00
Publicumin ja Educariumin luentosalit
Salijako
Psykologia
9.5.2017
12.00-17.00
Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa. Turussa valintakoe järjestetään Publicum-rakennuksessa (Assistentinkatu 7).
Salijako
Valinnan toinen vaihe (haastattelu ja ryhmätilanne) 12.6.-15.6. Kukin hakija kutsutaan paikalle vain yhdeksi päiväksi. Kutsut valinnan toiseen vaiheeseen lähetetään hakijan haku-lomakkeessa ilmoittamaan sähköposti-osoitteeseen viikolla 23.
Sosiaalitieteet
24.5.2017
10.00-15.00
Publicumin ja Educariumin luentosalit
Salijako
Sosiaalityö
18.5.2017
10.00-14.00
Publicumin luentosalit
Salijako
* DIA-valinnan yhteiskuntatieteen koe 30.5.2017 klo 9-12 ICT-talossa

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

HenkilöhakuSeuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto