Ensikertalaisuus

Kuka on ensikertalainen hakija?

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi katsotaan sellainen hakija, joka

  • ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
  • ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Hakija katsotaan ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi, vaikka hän olisi hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai hänelle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta ei ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

Ensikertalaiseksi ei katsota hakijaa, joka

  • on ottanut vastaan korkeakoulupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta
  • on suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaisen korkeakoulututkinnon.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavat opiskelupaikat

Ensikertalaisille varatut opiskelupaikat täytetään vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevista hakijoista. Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla. Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan. Sen lisäksi, että kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin, ei-ensikertalaisten hakijoiden kannattaa tutustua mahdollisuuksiinsa hakea opiskelemaan Turun yliopistoon yhteishaussa maisteriopintoihin tai erillishaussa siirto-opiskelijana, avoimen yliopiston väylän kautta tai englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat ilmoitetaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi-portaalissa.

Ensikertalaisille varatut aloituspaikat Turun yliopiston hakukohteissa 2017

Lisätietoa ensikertalaisten aloituspaikkojen käyttöönotosta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Katso myös usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia


Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto