Hakukelpoisuus yhteishaussa

Hakukelpoisuus

Korkeakoulujen yhteishaussa oleviin Turun yliopiston

 • kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtaviin hakukohteisiin sekä
 • lastentarhanopettajan koulutuksen hakukohteeseen

voit hakea, mikäli sinulla on korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.

 • Oikeustieteeseen, kauppatieteelliseen ja lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksiin voi lisäksi hakea opinto-oikeutta erivapaudella, mikäli hakijalla ei ole yleistä korkeakoulukelpoisuutta.
 • Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaan hakija ei ole valintakelpoinen sellaiseen hakukohteeseen, johon hänellä on jo opinto-oikeus.

Pohjakoulutus

Sinulla tulee olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureat -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung-tutkinto (RP)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)

Keväällä suoritettavan suomalaisen ylioppilastutkinnon tai RP-tutkinnon on valmistuttava viimeistään 7.6.2018, IB  ja EB -tutkintojen viimeistään 13.7.2018 ja ulkomaisen tai ammatillisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon viimeistään 10.7.2018.


Suomen kielen taidon todentaminen

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa, jos korkeakoulukelpoisuuden antavat opintosi on suoritettu ulkomailla tai Suomessa muulla kuin suomen kielellä. Tarkemmat tiedot löydät sivulta suomen kielen taito

Asiasana:
Tagit:
 

 Pakolaisstatuksella hakevat

 
Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, yliopisto voi kutsua hakijan valintakokeeseen.
 
Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella).
 
Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä hakijapalveluihin viimeistään 13.4.2018. 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto