Suomen kielen taito

Kielitaito osoitetaan yleensä suomen kielellä tehtävällä valintakokeella.

Huom! Poikkeukset:
 • kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen hakukohteet (ks. alla)
 • kauppatieteiden hakukohteet
 • luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteet silloin kun valinta tapahtuu todistuksen perusteella (ks. alla)
 • oikeustieteen koulutus
 • lääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteeseen hakevan tulee toimittaa todistus jos hakija tekee valintakokeen ruotsin kielellä

Todistus kielitaidosta tulee toimittaa yliopistoon hakemuksen liitteenä.

Tavat, joilla voit todistaa kielitaitosi

- oikeustieteen hakukohde: Oikeustieteen yhteisvalinnan verkkosivu

- lääketieteen tai hammaslääketieteen kokeen ruotsiksi tekevä hakija: Lääketieteen alan yhteisvalinnan verkkosivu

- kauppatieteiden hakukohteet: Kauppatieteiden yhteisvalinnan verkkosivut

- opettajankoulutus ja luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan todistusvalinta:

1. Kielitutkinto tai –koe
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan todistusvalinta ja opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-ohjelmat (luokanopettaja, käsityön aineenopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja):
 • Yleisen kielitutkinnon kaikki osa-alueet taitotasolla 4 (6-portainen taitotasoasteikko).
 • Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.
 
2. Koulusivistys
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä
3. Ylioppilastutkinto tai vastaava
 • Hyväksytty arvosana suomen kielessä
  • A-kielenä osana IB-tutkintoa,
  • L1-kielenä osana EB-tutkintoa tai
  • osana Reifeprüfung-tutkintoa.
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon
  • äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur.
  • suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur.
  • toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä joko pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur.
4. Korkeakouluopinnot
 • Korkeakoulututkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä), vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI oppimäärän cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa suomen kielellä annettu kypsyysnäyte.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto