Opintoajan rajaus

Ajankohtaista

Opiskelijat, joiden opintoaika on päättymässä 31.12.2018 saavat lokakuun ensimmäisellä viikolla tietoa opintoajan rajauksesta.

Tiedote lähetetään sähköpostitse utu-osoitteeseen syyslukukaudeksi 2018 läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille. Ohjeet ja lomakkeet lisäajan ja pidennyksen hakemiseen löytyvät näiltä sivuilta.

 • Lisäaikaa haetaan tiedekunnalta 31.10.2018 mennessä.
 • Pidennystä (lakiperusteiset syyt) haetaan opiskelijakeskus Discosta 31.11.2018 mennessä.

---

Mikäli sinulle myönnteään opipntoihin lisäaikaa tai pidennystä, sinun pitää vielä ilmoittautua yliopistoon.

 • Kevätlukukauden 2019 ilmoittautumisaika on 1.12.2018.-15.1.2019.
 • Jos opintoaika jatkuu suoraan syksystä 2018, saat ilmoittautumisohjeet utu-sähköpostiisi joulukuussa 2018 ja voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen Nettiopsussa
 • Mikäli opintoaika oli ehtinyt jo päättymään, saat ilmoittautumisohjeet sähköostitse erikseen päätöksenteon jälkeen (käsittelyaika päätöksen saapumisesta tiedekunnasta opiskelijakeskukseen voi olla 1-2 viikkoa). 

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittautumisesta peritään 35 euron suuruinen uudelleenkirjoittautumismaksu. Uudelleenkirjoittautumismaksu peritään myös ilmoittautumisaikana, mikäli et ole ollut Turun yliopisrton kirjoilla läsnä- tai poissaolevana opiskelijana syyslukukaudella 2018.  


 

Turun yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoiteajat

 • Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusta, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta. 
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytyillä tavoiteaika on  kolme lukuvuotta.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamisen hyväksytyillä tavoiteaika on  kaksi lukuvuotta, lukuun ottamatta psykologian maisterin tutkintoa, jossa ylemmän tutkinnon tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta.
 • Lääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on kuusi lukuvuotta. 
 • Hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta 1.8.2011 ja sen jälkeen aloittaneilla. Aiemmin aloittaneilla tavoiteaika on viisi lukuvuotta. 

Opiskeluoikeuden kesto

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 
Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 
Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 

Alkamisajankohta

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan. 
 

Tutkinnon suorittamisaikaan laskettava aika

Kevätlukukaudella 2015 ja sitä ennen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden (yhteensä 2 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle.
Syyslukukaudella 2015 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään kahden lukukauden (yhteensä 1 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle lukuun ottamatta opiskelujen ensimmäistä vuotta, jolloin poissaoloon tulee olla lakisääteinen syy vuodesta 2015 alkaen.
Huomaa: poissaolevaksi ilmoittautumisia ei oteta enää huomioon, kun opiskelijalle on jo kertaalleen myönnetty lisäaikaa tai pidennystä. 
 
Työvoimahallinnon tarpeita palveleva, vähintään vuodeksi tehty opintojen keskeyttäminen rinnastetaan yliopistolain 18c §:ssä tarkoitettuun poissaolevaksi ilmoittautumiseen (opintojen määräaikainen keskyttämismenettely ollut käytössä 1.1.2013 saakka).
 
Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen kokonaan, hänen tutkinnon suorittamisaikansa kuluu tänäkin aikana (=kuluttaa läsnäololukukausia).
 
Jos opiskelijan rekisteristatus vaihtuu kesken lukukauden, lukukauden rekisteristatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.
 

Haenko lisäaikaa vai pidennystä?

 • Pidennystä haettaessa otetaan huomioon lakiperusteiset opintoaikaa viivästyttäneet syyt. Pidennystä haetaan opiskelijakeskus Discosta.
 • Vaikka sinulla ei tällaisia opintoajan pidennyksen syitä olisikaan, voit hakea lisäaikaa. Lisäaika haetaan omalta tiedekunnalta.

Tämän sivun oikeasta reunasta löytyvät linkit tarkempiin ohjeisiin.


Tieto jäljellä olevasta opiskeluajasta

Oman opiskeluaikaa koskevan tilanteen voi tarkastaa Nettiopsun kautta, voimassaolevan opiskeluoikeuden alapuolella oleva "Opintoajan rajaus".
 
Tiedon saa tarvittaessa myös opiskelijakeskus Discosta, disco [at] utu.fi.   ​

Opintoajan rajaukseen päättyneen opiskeluoikeuden aktivointi 

Jos opiskeluoikeus on päättynyt opintoajan rajauksen vuoksi, voidaan se aktivoida opiskelijalle parempana ajankohtana. Pidennystä (lakiperusteiset syyt) ei voi hakea takautuvasti. Opiskelija voi kuitenkin anoa lisäaikaa tiedekunnalta jo päättyneeseen opiskeluoikeuteensa.
 
Kun opiskelija haluaa myöhemmin aktivoida opinto-oikeutensa, tulee hänen laatia HOPS ja palauttaa se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista.
  
Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelijakeskuksesta sen jälkeen, kun tiedekunta on ensin tehnyt päätöksen aktivoinnista.
 
Rajaukseen päättyneen opiskeluoikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä opiskelijan on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu. 
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto