Opintojen todisteellinen keskeyttäminen

Ohjeita ennen 1.1.2013 opintonsa keskeyttäneille

31.12.2012 asti voimassa olleen työttömyysturvalain mukaan työttömyysturvan saannin edellytyksenä oli, että opiskelija oli joko keskeyttänyt opintonsa todisteellisesti tai suorittanut tutkintonsa tai kaikki siihen kuuluvat opintonsa todistettavasti.  
 
Näitä opiskelijoita koskivat seuraavat periaatteet: 
Ennen kuin opintojen määräaikainen keskeyttäminen voitiin tehdä opiskelija- ja hakijapalveluissa, tuli asiasta neuvotella työvoimaviranomaisen kanssa.  
Työvoimaviranomainen arvioi, onko opintojen keskeyttäminen välttämätöntä työttömyysturvan saamiseksi.
 
Opinnot keskeytettiin aina vähintään vuodeksi eikä keskeytystodistuksia kirjoitettu takautuvasti. 
 
Tieto keskeyttämisestä on merkitty opintorekisteriin. Keskeytyksen jälkeen opiskelijalla ei ole oikeutta harjoittaa opintoja eikä hänen suorituksiaan tallenneta opintorekisteriin ko. aikana. Opintonsa keskeyttävällä käyttäjätunnus Turun yliopiston atk-palveluihin katkeaa heti keskeytysajan tultua voimaan.
 
 

Palaaminen takaisin opiskelijaksi keskeyttämisaikana (ennen 1.1.2013 opintonsa keskeyttäneet)

  • Keskeyttäminen ei ole peruttavissa ennen määräajan umpeutumista ilman työvoimaviranomaisen antamaa kirjallista selvitystä tai todistetta. Tosite toimitetaan opiskelija- ja hakijapalveluihin ilmoittautumisen yhteydessä.
  • Uudelleen ilmoittautumisesta peritään ns. kirjoittautumismaksu 1.8.2006 jälkeen tehdyissä keskeytyksissä, TuKKK:n opiskelijoilla 1.8.2010 jälkeen tehdyissä keskeytyksissä (35 euroa lv. 2012–2013).
  • Ennen ilmoittautumista tarkastetaan, että opiskeluoikeus on edelleen voimassa. Jos opintoaika on päättynyt esim. opintoajan rajauksen tai passiivirekisterin vuoksi, on myös niiden ohjeistukset otettava huomioon ilmoittautumisen yhteydessä.

 


Ilmoittautuminen yliopistoon keskeytysajan päätyttyä (ennen 1.1.2013 opintonsa keskeyttäneet)

  • Opiskelija voi työvoimahallinnon määräämän ajan umpeuduttua ilmoittautua yliopistoon vanhana opiskelijana. Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opiskelija- ja hakijapalveluihin ilmoittautuakseen.
  • Uudelleen ilmoittautumisesta peritään ns. kirjoittautumismaksu 1.8.2006 jälkeen tehdyissä keskeytyksissä, TuKKK:n opiskelijoilla 1.8.2010 jälkeen tehdyissä keskeytyksissä (35 euroa lv. 2012–2013).
  • Ennen ilmoittautumista tarkastetaan, että opiskeluoikeus on edelleen voimassa. Jos opintoaika on päättynyt esim. opintoajan rajauksen tai passiivirekisterin vuoksi, on myös niiden ohjeistukset otettava huomioon ilmoittautumisen yhteydessä.
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto