Läsnä- vai poissaoleva?

Vain läsnäoleva voi opiskella tai saada tutkintotodistuksen

Yleensä ilmoittaudutaan läsnäolevaksi, koska vain läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua tenttiin, saada suorituksensa opintorekisteriin tai tutkintotodistuksen tiedekunnalta. Myös opintotuen saaminen edellyttää läsnäoloa tukikuukauden aikana.  

Uusi lukuvuosi alkaa 1.8. Elokuun tentteihin osallistuvien on ilmoittauduttava ennen tenttiä. Nettiopsun kurssi-ilmoittautuminen edellyttää läsnäoloa kurssin alkamisajankohtana.

 • Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuvilla alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009, 46§).  Läsnäoloilmoittautumista ei voi tehdä ilman TYYn jäsenmaksua (poikkeuksena yhteistutkintoa suorittavat, jotka maksavat TYYn jäsenmaksun vain niiltä lukukausilta, jotka opiskelevat Turussa).

Poissaolevaksi ilmoittautuva ei voi suorittaa opintoja

Poissaolevaksi ilmoittautuva ei voi suorittaa opintoja Turun yliopistossa eikä olla ylioppilaskunnan jäsen. Poissaolevaksi ilmoittautuvalta opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu, mikäli aiheellista. Poissaolevaksi voi ilmoittautua esim. varusmiespalvelun tai sairauden vuoksi.  

 • Uuden perus- tai jatkotutkinnon opiskeluoikeuden saanut voi ilmoittautua poissaolevaksi vain tietyistä syistä. Lue lisää.

Ilmoittautumisen vaikutus opintoajan rajaukseen

Huomaathan, että 1.8.2005 tai sen jälkeen uuden opinto-oikeuden saaneilla ilmoittautumiseen vaikuttaa myös opintoajan rajaus. Tieto otetaan kunkin lukukauden viimeisen päivän ilmoittautumisstatuksen mukaan. 

Poissaolon muutos läsnäolevaksi

Poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana.

 • Ilmoittautumisaikana saat muutoksen tehtyä Nettiopsussa. Muutosta ei voi tehdä jälkikäteen lukukauden päätyttyä.
 • Ota tarvittaessa yhteyttä opiskelijakeskus  Discoon.

Läsnäolon muutos poissaolevaksi

Läsnäolon voi  muuttaa poissaoloksi vain ilmoittautumisaikana ja vain, jos opiskelijalla ei ole kyseisenä lukukautena suoritettuja opintoja tai tutkintoa

 • Lukuvuoden ja syyslukukauden ilmoittautumisaika 1.6.-31.8., kevätlukukauden ilmoittautumisaika 1.12.-15.1.
 • Muutoksen tekemiseksi ole yhteydessä opiskelijakeskus Discoon.

 


Ylioppilaskunnan jäsenmaksusta voi hakea palautusta Turun yliopiston ylioppilaskunnalta, TYYltä

Mikäli muutat läsnäolon poissaoloksi tai perut ilmoittautumisesi ilmoittautumisaikana (edellä mainitut rajoitukset huomioiden), voit hakea ylioppilaskunnalta palautusta maksamastasi jäsenmaksusta.

Määräajat:

 • ​​Syyslukukauden tai koko lukuvuoden osalta 30.9. mennessä
 • Kevätlukukauden osalta 28.2. mennessä
 • Jos em. päivät osuvat viikonlopulle, niin hakemuksen voi tehdä seuraavana maanantaina
 • Samat eräpäivät koskevat myös pelkän YTHS-osuuden palautuksia. 
 • Yllä mainitut eräpäivät tarkoittavat sekä opiskelijakeskus Discoon tehtävän ilmoituksen eräpäivää että ylioppilaskunnalta haettavan palautuksen eräpäivää. 

Miten haetaan?

 • ​​​Opiskelija tekee ensin ilmoituksen opiskelijakeskus Discoon, joista annetaan todistus ylioppilaskuntaa varten. Ilmoituksen yhteydessä opiskelija toimittaa tositteen maksamastaan TYYn jäsenmaksusta. 
 • Pelkkää YTHS-osuutta takaisin hakevien on toimitettava tosite myös muun ylioppilaskunnan jäsenmaksusta. YTHS-osuutta haetaan takaisin siltä ylioppilaskunnalta, jonka jäsenmaksu on maksettu myöhemmin. 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto