Uuden opiskelijan ilmoittautuminen poissaolevaksi

Poissaolevaksi ilmoittautuminen 

Yliopistolain / ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Ilmoittautuminen Oili-palvelussa

 • Voit ilmoittautua poissaolevaksi Turun yliopistoon Oili-ilmoittautumispalvelua (https://opintopolku.fi/) käyttäen, mutta sinun tulee todistaa poissaolosi lakisääteinen syy.
 • Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Opiskelijavalinta ja opintohallinnolliset palvelut -yksikössä. 
 • Ilmoittautumisaika lukuvuodeksi 2017-2018 päättyy 31.8.2017. Tarvittavat dokumentit poissaolevaksi ilmoittautumista varten tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 7.9.2017, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.  

Ilmoittautuminen muulla tavalla

 • Jos et voi ilmoittautua poissaolevaksi Oili-palvelua käyttäen, sinun tulee ilmoittautua poissaolevaksi lähettämällä sähköpostia ilmoittautuminen@utu.fi tai asioimalla henkilökohtaisesti Turun yliopiston Opiskelijavailnta ja opintohallinnolliset palvelut -yksikössä tai palauttamalla allekirjoitetun ilmoittautumislomakkeen ja muut vaadittavat dokumentit maapostilla mm. poissaolosi lakisääteisyyden todentavat dokumentit.
 • Ilmoittautumisaika päättyy 31.8.2017. Tarvittavat dokumentit poissaolevaksi ilmoittautumista varten tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 7.9.2017 , jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
  • palvelukseenastumismääräys
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2017.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.
Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Huomioitavaa 

Jos sinulla on ennestään joku muu opiskeluoikeus Turun yliopistossa ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2017-2018 vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.

Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana (viimeistään 15.1.2018, edellyttäen myös, että sinulla ei ole opintosuorituksia tai suoritettua tutkintoa Turun yliopistossa kevätlukukaudella 2018).

Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Ilmoittautuminen Turun yliopistoon merkitään opintorekisteriin vasta, kun dokumentit on toimitettu sekä todettu asianmukaisiksi, ja vasta sen jälkeen on mahdollista saada mm. todistus yliopistoon ilmoittautumisesta.
 

Yhteystiedot dokumenttien toimittamista varten:

 • Sähköposti: ilmoittautuminen@utu.fi
 • Toimitusosoite: Opiskelun tuki, Opiskelijakeskus Disco, 20014 TURUN YLIOPISTO
 • Asiointiosoite: Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco, avoinna arkisin klo 10-14

Lisätietoja:

 
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto