Uuden perustutkinto-oikeuden saaneen opiskelijan ilmoittautuminen poissaolevaksi

Poissaolevaksi ilmoittautumisen syyt 

Yliopistolain / ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Ilmoittautuminen yliopistoon ja poissaolodokumenttien toimitus

 • Uuden perustutkinnon opiskeluoikeuden saanut ilmoittauu poissaolevaksi Oili-ilmoittautumispalvelua (https://opintopolku.fi/) käyttäen,
 • Jos Oili-ilmoittautumispalvelu ei ole käytettävissä, ilmoittaudu poissaolevaksi lähettämällä sähköpostia opiskelijakeskus Discoon disco@utu.fi tai asioimalla opiskelijakeskuksessa.

Poissaolodokumenttien toimittaminen

 • Ilmoittautumisen lisäksi poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa opiskeliijakeskus Discoon, jonka jälkeen lukuvuosi-ilmoittautuminen voidaan merkitä opintorekisteriin Nettiopsuun.
 • Vasta ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinun on mahdollista saada todistus yliopistoon ilmoittautumisesta.
 • Dokumentit voi toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai asioimalla opiskelijakeskus Discossa.

Määräajat

 • Perustutkinto-opiskelijoiden iIlmoittautumisaika päättyy 31.8.2018. Tarvittavat dokumentit poissaolevaksi ilmoittautumista varten tulee toimittaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 7.9.2018 , jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä.
 • Jatko-opiskeljoiden on viipymättä toimitettava dokumentit, jonka jälkeen poissaoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin.

 


Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua:
  • palvelukseenastumismääräys
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla;
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2017.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.
Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä.

Huomioitavaa 

 • Jos sinulla on ennestään joku muu opiskeluoikeus Turun yliopistossa ja olet nyt saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, voit ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodeksi 2018-2019 vain, jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy.
 • Jos poissaolon lakisääteinen syy osuu vain toiselle lukukaudelle (esim. tammikuussa alkava asepalvelus tai äitiysvapaa), voit halutessasi ilmoittautua poissaolevaksi koko lukuvuodeksi. Voit myös muuttaa kevätlukukautta koskevan läsnäoloilmoittautumisen poissaoloilmoittautumiseksi kevätlukukauden ilmoittautumisaikana (viimeistään 15.1.2019, edellyttäen myös, että sinulla ei ole opintosuorituksia tai suoritettua tutkintoa Turun yliopistossa kevätlukukaudella 2019).
 • Jos ilmoittaudut ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta et toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Jos haluat myöhemmin aloittaa opintosi, sinun on haettava korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi (ks. ohjeet uudelleen ilmoittautumisesta). Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto