Koulutustarjonta tiedekunnittain

Humanistinen tiedekunta

Humanistisessa tiedekunnassa opiskeltavat pääaineet:

 • Arkeologia
 • Englannin kieli
 • Espanja
 • Folkloristiikka
 • Fonetiikka
 • Italia
 • Kansatiede
 • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
  • Kreikkalainen filologia
  • Latinalainen filologia
 • Kotimainen kirjallisuus
 • Kulttuurihistoria
 • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (Pori)
 • Mediatutkimus
 • Musiikkitiede
 • Pohjoismaiset kielet
 • Ranska
 • Saksan kieli
 • Suomen historia
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
 • Taidehistoria
 • Uskontotiede
 • Yleinen historia
 • Yleinen kirjallisuustiede

Humanistisen tiedekunnan maisteriohjelmat:

 • Master's Degree Programme in Gender Studies
 • Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma 
 

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka), Turku
 • Käsityön aineenopettajan koulutus, Rauma
 • Lastentarhanopettajan koulutus, Rauma
 • Luokanopettajan koulutus, Rauma ja Turku
 • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma
 • Learning, Learning Environments and Educational Systems (LLEES) -maisteriohjelma, Turku
 

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Lääketiede
 • Hammaslääketiede
 • Biolääketiede
 • Hoitotiede
 • Master's Degree Programme in Biomedical Imaging
 • Master's Degree Programme in Drug Discovery and Development
 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-​​oh​​jelmat:

 • ​Biokemia
 • Biologia
 • Biotekniikka
 • Fysikaaliset tieteet
 • Geologia
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka ja tilastotiede
 • Tietojenkäsittelytieteet
 • Tietotekniikka   
 • Ympäristötiede (vain kandidaatin tutkinto)

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisteri​​oh​​jelmat:

 • Biokemia
 • Biotekniikka (DI)
 • Ekologia ja evoluutiobiologia 
 • Elintarvikekemia
 • Fysiikan opettaja
 • Fysiikka 
 • Fysiologia ja genetiikka 
 • Geologia
 • Kemia
 • Maantiede 
 • Matematiikka 
 • Molekulaarinen kasvibiologia ja bioenergetiikka
 • Teoreettinen fysiikka
 • Tietojenkäsittelytieteet
 • Tietotekniikka (DI)
 • Tilastotiede

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainväliset maisteri​​oh​​jelmat:

 • Master's Degree Programme in Astronomy and Space Physics
 • Master's Degree Programme in  Molecular Biotechnology and Diagnostics
 • Master's Degree Programme in Embedded Computing
 • Master's Degree Programme in Food Development (DI)
 • Master's Degree Programme in  Information Security and Cryptography (FM ja DI)
 • Master's Degree Programme in  Material Science 
 

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Oikeustiede
 • Master’s Degree Programme in Law and Information Society
 

Turun kauppakorkeakoulu

 • Kauppatieteet
  • Laskentatoimi ja rahoitus
  • Johtaminen ja organisointi
  • Markkinointi
  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Toimitusketjujen johtaminen
  • Yrittäjyys
  • Taloustiede
  • Yritysjuridiikka
  • Talousmaantiede
  • Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
  • Tietojärjestelmätiede
 • Taloustiede (VTK+VTM)
  • Tietojärjestelmätiede (FM)
   • International Master in Management of Information Technology, IMMIT
    • Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma (ei sisäänottoa lukuvuonna 2017-2018)
     • Master’s Degree Programme in Futures Studies, FUTU
      • Master’s Degree Programme in Global Information Technology Management, GITM
       • Master’s Degree Programme in Global Innovation Management, GIM

       Turun kauppakorkeakoulu / Porin yksikkö

       • Kauppatieteet
        • Laskentatoimi ja rahoitus
        • Johtaminen ja organisointi
        • Markkinointi
       • Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma


        Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

        • Filosofia
        • Logopedia
        • Poliittinen historia ja valtio-oppi
        • Psykologia
        • Sosiaalitieteet: 
         • Sosiaalipolitiikka
         • Sosiologia
         • Taloussosiologia
        • Sosiaalityö
        • Master’s Degree Programme in East Asian Studies

        Asiasana:
        Tagit:

        20014 Turun yliopisto, Finland
        Puhelinvaihde: 029 450 5000

        Henkilöhaku

        Seuraa meitä: 
        Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
        Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
        © Turun yliopisto