Tutkinnot

Yliopiston tutkintojärjestelmään kuuluvat alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto sekä ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto. Näiden lisäksi  ovat jatkotutkintoina lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä amamtillinen jatkotutkinto. 

Opiskelijat valitaan yleensä niin, että he saavat heti oikeuden suorittaa sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Poikkeuksena on lastentarhanopettajakoulutus, johon opiskelijat valitaan suorittamaan ainoastaan ammattitehtävään valmistavaa alempaa korkeakoulututkintoa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen alalla suoritetaan suoraan ylempi korkeakoulututkinto, joka poikkeuksellisesti on nimeltään lisensiaatin tutkinto. Oikeustieteellisen alan alempi tutkinto on nimeltään oikeusnotaarin tutkinto.

Tutkintotodistus ja Diploma Supplement

Turun yliopistossa tiedekunnat myöntävät valmistuvalle opiskelijalle tutkintotodistuksen. Tutkintotodistuksen liitteenä opiskelija saa automaattisesti suomenkielisen opintorekisteriotteen, englanninkielisen Diploma Supplementin ja englanninkielisen opintorekisteriotteen. Lisäksi esimerkiksi opettajaksi ja aineenopettajaksi pätevöityneet saavat erillisen kelpoisuustodistuksen ja ulkomailla vaihto-opiskelussa olleet erillisen liikkuvuustodistuksen. Kukin tiedekunta ohjeistaa valmistumisprosessissa ja tutkintotodistuksen anomisessa opiskelijoita  tiedekunnan intra-sivuilla.

Turun yliopistossa on käytössä kansainväliseen käyttöön tarkoitettu korkeakoulutodistuksen englanninkielinen liite Diploma Supplement. Turun yliopiston kaikkien syklien opiskelijat saavat valmistuessaan Diploma Supplementin automaattisesti ilman erillistä anomista. Diploma Supplement on maksuton. Diploma Supplementista käyvät ilmi tutkinnon rakenne ja laajuus, suoritettujen opintojen sisällöt pääpiirteissään sekä kuvaus kansallisesta koulutusjärjestelmästä.

Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle Diploma Supplement Label
-maininnan eli laatuluokituksen vuosille 2013 - 2016. 

                    DS.jpg


Asiasana:
Tagit:
Esimerkkejä Diploma Supplementista:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto