Yhteydet työelämään

Harjoittelu

Moniin koulutusohjelmiin sisältyy pakollinen tai valinnainen työharjoittelujakso, jonka aikana oman alan ammatit ja työtehtävät tulevat tutuiksi. Harjoittelujakson voi suorittaa kotimaassa tai kansainvälisenä harjoitteluna ulkomailla.

Projektit ja opinnäytetyöt

Harjoittelun lisäksi työssä tarvittavaa osaamista voi harjaannuttaa työnantajien kanssa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa, kuten esim. Projektiässät - sekä tekemällä opinnäytetyönsä toimeksiantona tai muutoin yhteistyössä yritysten kanssa.

Mentorointi

Opintojensa loppusuoralla olevat voivat myös hakea mentorointiohjelmaan, missä Turun yliopistosta valmistuneet eli alumnit jakavat tietoaan ja kokemuksiaan työnhausta ja työelämästä.

Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut auttaa

Opintojesi aikana sinulla on edessä useita valintatilanteita, joilla on merkitystä myös opintojen jälkeisen uran kannalta. Mietitpä sitten pää- tai sivuainevalintoja, koti- tai ulkomaisen työharjoittelun suorittamista, gradunaihetta tai perustutkinnon jälkeisiä jatkosuunnitelmia, voit tulla keskustelemaan uraohjaajien kanssa toiveistasi, odotuksistasi ja suunnitelmistasi.

Rekry järjestää myös ympäri vuoden tilaisuuksia ja ryhmiä liittyen eri alojen ammatteihin ja työtehtäviin sekä työnhakuun.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto