Koulutuksen kehittäminen

Palautteet opintojen aikana

Opintojaksopalautteen keruumenetelmät vaihtelevat tiedekunnittain ja oppiaineittain. Palautetta voidaan kerätä spontaanina, opintojakson aikana käytävänä keskusteluna opettajan ja opiskelijoiden välillä, paperisena lomakekyselynä opintojakson loppuvaiheessa tai sähköisenä kyselynä. Palautteella voidaan parhaimmillaan vaikuttaa välittömästi opintojakson tai –kokonaisuuden toteuttamiseen.

Ensimmäisen opiskeluvuoden kokemuksia kartoittava kysely toteutetaan keväisin ja sen kohteena ovat kyseisenä lukuvuonna aloittaneet perustutkinto-opiskelijat. Kyselyssä tarkastellaan kokemuksia niin opiskeluelämästä, oppimiskokemuksista, opetuksesta kuin ohjauksestakin ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti opintojen alkuvaiheen ohjauksen ja muiden tukipalveluiden kehittämisessä.

Valtakunnallinen Kandipalaute kohdennetaan niille opiskelijoille, jotka ovat opinnoissaan alemman korkeakoulututkinnon saavuttamisvaiheessa. Kysely tehdään siis kandidaatin tutkinnon suorittaneille tai kolme vuotta opiskelleille (aloilla, joissa kanditutkintoa ei ole). Kysely toteutetaan kaikissa yliopistoissa kahdesti vuodessa ja siihen vastataan sähköisen linkin kautta. Kyselyn avulla yliopisto saa opiskelijoiden toiveita ja tarpeita koskevaa tietoa, jonka perusteella on mahdollista kehittää koulutusta ja muuta toimintaa.

Palautteet valmistumisen jälkeen

Sijoittumisseurannan avulla kerätään palautetta opinnoista ja tietoa työmarkkinoille sijoittumisesta. Kysely lähetetään vuosittain syys-lokakuussa kaikille edellisenä vuonna ylemmän korkeakoulututkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille. Vuosittainen tietojenkeruu antaa mahdollisuuden arvioida esim. koulutuksessa tapahtuneiden muutosten ja työmarkkinatilanteen vaikutuksia akateemisten työllistymiseen.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tilannetta seurataan myös pidemmällä aikajänteellä. Uraseuranta tuottaa tietoa työllistymisen laadusta, työuran kehittymisestä ja sen avulla saadaan myös palautetta opintojen työmarkkinarelevanssista.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto