Taitava lukeminen

Muista, että lukemisen tavoitteet ja tarkoitus vaikuttavat taitavan lukijan strategiavalintoihin. Taitavakaan lukija ei käytä kaikkia listassa olevia keinoja yhtä tekstiä lukiessaan. Aluksi taitavan lukemisen taitojen harjoitteleminen voi tuntua sinusta työläältä ja aikaa vievältä, mutta riittävän harjoittelun myötä hankit itsellesi työkalut, joiden avulla vaikeidenkin tekstien kimppuun sopii käydä.

Ennen lukemista

 • Mieti mikä on tekstin lukemisen päämäärä. Päämääränä voi olla esimerkiksi jonkun tiedon etsiminen, tenttiin lukeminen tai tekstissä olevan asian soveltaminen jossakin tehtävässä.
 • Silmäile tekstin ennen varsinaista lukemista
  • tarkastele tekstin ominaisuuksia esim. pituutta ja rakennetta, etsi tärkeitä kohtia ja tekstin osia
  • päätä mitä luet ja missä järjestyksessä (aina ei kannata lukea kaikkea tekstiä eikä aina kannata lukea alusta loppuun)
  • päätä mitä kohtia luet tarkemmin ja mitä vain silmäilet, päätä mitä et lue ollenkaan
 • Päätä lukea vain tietyt osat tekstistä tai lue jotkin osat ennen muiden osien lukemista. Esimerkiksi tieteellisestä artikkelista voit lukea ensin abstraktin ja johtopäätökset ja sen jälkeen lue vasta johdanto, metodit ja tulokset.
 • Päätä lopettaa lukeminen, jos lukemisen sisältö ei olekaan tärkeä lukemisen päämäärään nähden
 • Aktivoi aikaisempaa tietoasi. Mieti mitä jo tiedät tekstin aiheesta, tekstin rakenteesta ja kirjoittajan aikomuksista.
 • Tee yhteenvetoa siitä, mitä opit tekstin silmäilystä.
 • Tee silmäilyn perusteella alustava arvio siitä, mitä teksti pitää sisällään.

Lukemisen aikana

 • Lue tekstiä joustavasti tavoitteittesi mukaisesti joko kokonaan tai valikoivasti.
 • Lue erityisesti ne osiot, joiden ajattelet sisältävän tärkeää informaatiota. Informaation valinta tapahtuu ennakkotietojesi, tekstin rakenteen, kirjoittajan tyylin tai tekstin silmäilyn perusteella.
 • Silmäile tekstiä muodostaaksesi yleiskuvan.
 • Lue helppo teksti automaattisesti ja nopeasti. Zoomaa ajattelusi ja lukemisesi taso tarkemmaksi vaikeamman tai mielenkiintoisemman kohdan huomatessasi.
 • Lue ääneen, jos tekstiä on vaikeaa ymmärtää tai sinun on vaikea keskittyä. Sano omin sanoin vaikealta tuntuvia tekstin osia
 • Toista juuri lukemasi teksti, jotta pystyt pitämään sitä työmuistissa. Toista ajatus, joka tuli mieleesi lukemisen aikana.
 • Etsi tekstistä toisiinsa liittyviä sanoja, käsitteitä tai ajatuksia, jotta voit rakentaa tekstin pääidean. Etsi tärkeää informaatiota tekstistä. Yhdistä tekstin eri osia.
 • Hae tekstistä mielekkyyttä ja tarpeen vaatiessasi väitä vastaan tekstin sanomalle.
 • Ennusta, mitä teksti seuraavaksi sisältää.
 • Tee muistiinpanoja.
 • Pidä taukoa pohtiaksesi tekstiä tai muistiinpanoja. Tauota myös lukemistasi oman keskittymiskykysi riittävyyden mukaan, kun huomaat keskittymisesi herpaantuvan.
 • Tee päätelmiä tekstistä. Tulkitse tekstiä.
 • Lue kokonaisvaltaisesti ja ilmaise tunteita lukemisesi aikana.

Lukemisen jälkeen

 • Lue uudestaan ensimmäisen lukemisen jälkeen joko tarkasti alusta loppuun, etsien jotakin tiettyä informaatiota tai silmäillen.
 • Käy teksti läpi mielessäsi parantaaksesi sen muistamista.
 • Kirjoita paperille tekstin pääasioita.
 • Luo tekstistä yhtenäinen yhteenveto.
 • Kysele itseltäsi ja testaa omaa oppimistasi tekstin sisällöstä.
 • Kuvittele mielessäsi mahdollisia tilanteita ja esimerkkejä, joissa voisit tietoa käyttää.
 • Pitkänkin ajan päästä lukemisen jälkeen palaa uudestaan tekstiin ja pohdi sen sisältöä.
 • Arvioi ja mieti uudelleen tekstin ymmärtämystäsi.
 • Muokkaa käsitystäsi tekstistä.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto