Taitava oppiminen

Taitava oppiminen

Nykyään oppimisen katsotaan olevan luonteeltaan konstruktivistista. Tällöin sinä itse aktiivisesti "rakennat" omaa tietämystäsi käyttäen rakennusaineenaasi uutta tietoa sekä aikaisemmin hankkimiasi tietoja ja kokemuksia. Oppiminen vaatii opiskelutaitoja. Oppimista voit tehostaa kehittämällä oppimistaitojasi ja opiskelustrategioitasi. Oppimistasi vaikeuttavat tekijät, oppimisen esteet, voivat johtua paitsi oppimisvaikeuksista tai fyysisten valmiuksien vajavuudesta, myös monista muista tekijöistä, kuten esim. motivaation puutteesta.

Oppiminen on elinikäinen prosessi, jota tapahtuu monella eri alueella joko tietoisesti tai tiedostamatta. Oppiminen ei ole pelkästään tietojesi ja valmiuksiesi lisääntymistä, vaan ajattelusi jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä. Oppiminen on ymmärtämistä ja soveltamista, jolloin oppimisen edellytykseksi ei riitä pelkästään oikea tieto käsiteltävästä asiasta vaan se edellyttää myös tietojesi ja kokemuksiesi prosessointia eli aktiivista ponnisteluasi ja ajan antamista oppimiselle.¨

Taitava oppija

Taitavana oppijana tunnet itsesi tiedonkäsittelijänä ja osaat suhteuttaa oman oppimisesi muiden oppimiseen. Joillekin esim. pitkien numerosarjojen muistaminen on vaikeampaa kuin sanojen. Toisten oppiminen häiriintyy selkeästi äänekkäässä ympäristössä tai väsyneenä, kun taas toisia nämä eivät haittaa suuresti.

Taitavana oppijana tiedät, miten erilaiset tehtävät ja niiden piirteet vaikuttavat oppimiseen sekä tunnistat erilaisia oppimisen strategioita ja niiden merkityksiä tavoitteiden saavuttamiseen.  Osaat ennustaa ja suunnitella tehtävän tekemistä ja pohtia tehtävän tarkoitusta. Määrittelet omat tavoitteesi ja valitset sopivat toimintatavat riippuen käytettävissäsi olevasta ajasta, omista voimavaroistasi ja tavoitteistasi.

Oppimisen strategiat

Tuleeko mieleesi tilannetta, jossa olet ymmärtänyt jonkin asian, mutta et kuitenkaan muutaman päivän jälkeen enää muista sitä? Oppimisen pitkäkestoista tallentamista on jotenkin autettava eli sinun on käytettävä strategioita, jotka auttavat tiedon tallentamisessa. Joudut tekemään erilaista tekstin valikointia ja tiivistämistä, jotta pystyt varmistamaan, että olet ymmärtänyt tekstin keskeisen sanoman ja tallentanut sen muistiisi. Strategiat voivat olla pelkistäviä tai rikastavia.

Pelkistävät strategiat tarkoittavat sitä, että tekstiä jotenkin tiivistetään ja koetetaan löytää tekstistä ydinsanoma.

  • Mieti mikä on lukemasi kappaleen tärkein asia. Voit alleviivata sen tai kirjoittaa sen paperille tai kirjan marginaaliin (jos sinulla on oma kirja!).
  • Mieti mihin kysymykseen tämä edellä alleviivattu asia vastaa ja kokoa ydinasioista kappale kappaleelta koko tekstin ydinsanoma.
  • Katso, vastaako sinun muodostama ydinsanoma tekstin otsikkoa.

Rikastavat strategiat taas tarkoittavat sitä, että tekstiä luettaessa yritetään miettiä esimerkiksi mitä omakohtaisia kokemuksia tai mielipiteitä asiasta on. Tutkimusten mukaan havainnollistavien esimerkkien keksiminen helpottaa pääasioiden muistamista. Oppiminen on ajattelua. Rikastavien strategioiden ideana on, että mitä monipuolisempaa ja syvällisempää ajattelu on, sitä parempia oppimistuloksia voit saavuttaa.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto