Kesäkuu 2015

​Alumnikyselyn tuloksia

 Vastaajien taustatiedot

Vastaajia oli ilahduttavasti lähes 1100, joista 61 prosenttia oli naisia. Vastaajista 83 prosenttia oli töissä, opiskelijoita tai yrittäjiä, pari prosenttia oli työttömänä ja perhevapailla sekä 10 prosenttia muuten työelämän ulkopuolella (esimerkiksi eläkkeellä). Alle 30-vuotiaita oli 7 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 19 prosenttia — loput vastaajat (75%) jakautuivat tasaisesti kolmekymppisiin, nelikymppisiin ja viisikymppisiin.

Vastaajista kolmasosa oli opiskellut Turun kauppakorkeakoulussa ja yksi viidestä humanistisessa tiedekunnassa. Seuraavaksi eniten vastaajia oli matemaattis-luonnontieteellisessä (14%), oikeustieteellisessä (14%) ja yhteiskuntatieteellisessä (12%) tiedekunnassa. Kasvatustieteiden ja lääketieteellisestä tiedekunnasta vastaajia oli kummastakin alle 10 prosenttia.

 Alumnitoimintaan osallistuminen 

Ylivoimaisesti suosituin alumnitoimintaan liittyvä asia oli sidosryhmälehtien lukeminen — yli 80% kertoo lukevansa esimerkiksi Auroraa. Toiseksi eniten alumnit ilmoittivat osallistuneensa alakohtaisiin tapahtumiin ja lisäkoulutukseen (esimerkiksi seminaarit ja avoin yliopisto). Kiinnostusta alumneissa herättivät erityisesti oman työpaikan esittely Urapäivä-tapahtumissa tai vierailulentojen pitäminen yleensä sekä mentoriksi hakeutuminen. Yliopiston avajaiset, vuosijuhla ja muut juhlalliset tapahtumat koetaan kyselyn perusteella kiinnostaviksi niistäkin, jotka eivät aiemmin ole tapahtumissa käyneet. 

 Avoimen palautteen pääkohdat

Avoimesta palautteesta suuri osa koski tapahtumiin liittyviä toiveita. Alumnit toivovat omaan alaan tai oppiaineeseen liittyviä tapahtumia. Täydennyskoulutus ja luokkakokoukset mainittiin usein. Alumnit pitivät tärkeänä ammatillista verkostoitumista. Suurinta suosiota saanut yksittäinen toive oli alumnitapahtuman järjestäminen Helsingissä.
 
Palautteessa toivottiin myös seminaariesitysten tallentamisesta verkkoon. Yliopiston sidosryhmälehti Aurora sai paljon positiivista palautetta ja se koetaan tärkeäksi linkiksi kotiyliopistoon. Alumnit korostivat alumniasian näkyvyyden tärkeyttä jo opintojen aikana ja olisivat itse kaivanneet enemmän alumniesikuviin törmäämistä opiskelussaan.

 Vastauksia kysymyksiin

Avoimista vastauksista kävi ilmi, että osalle on vielä epäselvää, mitä alumni tarkoittaa ja mitä kaikkea alumnitoiminta pitää sisällään. Alumnitoimintaa on järjestetty Turun yliopistossa nykyisellä nimellä vasta kymmenisen vuotta  — kauan jälkeen suurimman osan opiskeluaikoja.

Alumni tarkoittaa yliopiston kasvattia. Kaikki, jotka ovat suorittaneet tutkinnon tai opiskelleet Turun yliopistossa tai Turun kauppakorkeakoulussa, ovat alumnejamme huolimatta siitä, työllistyykö omalle alalleen. Voimme pitää yhteyttä alumneihimme vain rekisterimme kautta, johon alumnin itse tulee ilmoittautua. Tällä hetkellä rekisteröityneitä alumneja on jo yli 10 000.

Alumnitoimintaa ovat kaikki entisille opiskelijoille suunnatut tapahtumat ja yhteydenotot. Alumnitapahtumia järjestetään yliopistotasollakin, mutta erityisesti tiedekunta-, laitos- ja oppiainetasolla. Lisäksi alumneja on järjestäytynyt alakohtaisiksi, itsenäisiksi yhdistyksiksi tai vastaaviksi ryhmiksi, jotka järjestävät omaa toimintaa.

Alumni ja mentori eivät ole sama asia. Alumnina voi toki ilmoittautua halukkaaksi valmistumisvaiheessa olevan opiskelijan "valmentajaksi" eli mentoriksi ja mentorointi onkin yksi suosituimmista alumnitoiminnan muodoista. Mentoriksi sitoudutaan vuodeksi ja mentoreille järjestetään kolme seminaaria, jossa he saavat tukea toiminnalleen ja tapaavat toisia mentoreita. Seuraavan kerran mentoreita etsitään loka-marraskuussa.

Avoimissa vastauksissaan jotkut olivat pohtineet, jatkaako alumnirekisteriin kuulumistaan. Turun seudulta pois muuttaminen, työttömäksi tai eläkkeelle jääminen eivät suinkaan vaadi rekisteristä vetäytymistä  — "Kerran yliopistolainen, aina yliopistolainen!" kuuluu mottommekin. Pitäisimme oikein mielellämme kaikki valmistuneet rekisterissämme, mutta jokainen voi valita, haluaako vastaanottaa alumniviestintää. Yhteyttä kotiyliopistoon voi pitää monin eri tavoin, kuten lukemalla Aurora-lehteä tai verkon kautta. Aloittaa voi vaikka heti ehdottamalla meille aiheita lehteä varten!

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.6.2015 12:00 ,  Päivitetty 3.12.2015 14:15
 

 Uusi Aurora ilmestynyt

 
 

 Kesän opastetut kävelyt

 

​Tutustu paikallishistoriaan tai Turun yliopiston taiteeseen opastetuilla kävelyillä.

 

 Osallistu tutkimukseen

 
​Osallistu Åbo Akademin psykologian laitoksen tutkimukseen liittyen seksuaalisuuteen ja vanhemmuuteen vastaamalla lyhyeen kyselyyn. Lisätietoa tarvittaessa antaa vastaava tutkija Jan Antfolk (jantfolk@abo.fi).

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto