Tule mentoriksi

Turun yliopiston mentorointiohjelmat on suunnattu maisterivaiheen opiskelijoille, nuorille tutkijoille sekä yliopiston työntekijöille. 


Mentoriksi maisterivaiheen opiskelijalle

Haluatko jakaa osaamistasi ja kokemuksiasi työelämästä, työnhausta ja urasuunnittelusta valmistumassa olevalle opiskelijalle? Jos olet ollut työelämässä mukana vähintään viisi vuotta, lähde mentoriksi! Mentorina toimimalla saat myös uusia näkökulmia ja virtaa omaan ammatilliseen kehittymiseesi ja työuraasi.

Turun yliopiston monitieteinen mentorointiohjelma tukee opiskelijoiden siirtymistä työelämään ja ylläpitää vuorovaikutusta yliopiston ja sen kasvattien kanssa.

Mentoreina toimivat Turun yliopiston alumnit, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan valmistumassa olevalle opiskelijalle. Samalla kehittyvät mentorin työelämä- ja vuorovaikutustaidot. Nuoren kollegan ajatukset ja näkemykset antavat uusia näkökulmia myös mentorin työhön. Monissa työyhteisöissä mentorina toimiminen nähdään myös esimiestaitojen kehittämisenä.

Mentoriparit rakennetaan molempien toiveiden, taustan ja urasuunnitelmien pohjalta. Turun ja lähialueiden lisäksi mentoreita kaivataan erityisesti pääkaupunkiseudulta.

Vuosittaisessa mentorointiohjelmassa pääosassa ovat mentorointiparien omat itsenäiset tapaamiset, joissa parit käsittelevät työelämään siirtymiseen ja oman alansa työelämävalmiuksiin liittyviä teemoja. Työskentelyä tukevat yhteiset seminaarit sekä mentorointiopas.

Mentorointiohjelma toimii myös yliopiston kehittämisen väylänä. Saamme ohjelmaan osallistuvilta mentoreilta ja aktoreilta palautetta antamastamme koulutuksesta sekä tietoa työntekijöihin ja heidän koulutukseensa juuri nyt kohdistuvista tarpeista ja odotuksista.

Mentorointiohjelma käynnistyy vuosittain tammikuussa. Mentorointiparit yhdistetään aina edeltävän vuoden marras-joulukuussa.

Lisätietoja maisterivaiheen opiskelijoiden mentoroinnista:

kehittämisasiantuntija Mira Lehti, p. 040 524 9178, mira.lehti(a)utu.fi

 

Mentoriksi nuorelle tutkijalle

Nuorille tutkijoille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota tohtorikoulutettaville tai uramahdollisuuksiaan pohtiville tutkijoille mentori, jolla on tohtorintutkinnon jälkeen karttunutta työelämäkokemusta, ja joka on halukas jakamaan tietämystään, kokemustaan ja näkemyksiään uransa alkutaipaleella olevan tai uraansa pohtivan tutkijan kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on tukea tutkijan urasuunnittelua ja ammatillista kehittymistä, antaa rohkeutta henkilökohtasille päätöksentekoprosesseille sekä laajentaa hänen näkemystään tutkijan työelämämahdollisuuksista sekä erilaisten organisaatioiden käytännöistä.

Lisätietoja:

koordinaattori Kaisa Hakkila, p. 050 526 7057, kaisa.hakkila(at)utu.fi

 

Mentoriksi esimiehelle

Esimiehille suunnatun mentoroinnin tavoitteena on tarjota yliopistossa esimiestehtävissä työskenteleville mentori, jolla on jo pidempiaikaista kokemusta esimiestyöskentelystä, ja joka on halukas jakamaan tietämystään, kokemustaan ja näkemyksiään esimiesuransa alkutaipaleella olevan kollegan kanssa. Mentoroinnin tavoitteena on tukea esimiehenä työskentelevän ammatillista kehittymistä, laajentaa hänen näkemystään johtamistyöhön liittyvistä asioista sekä antaa mahdollisuus tutustua muiden organisaatioiden toimintatapoihin ja työkulttuureihin.

Lisätietoja:

koulutussuunnittelija Kati Kekäläinen, p. 050 563 0290, kati.kekalainen(at)utu.fi

 

Mentoriksi yliopiston työntekijälle

Yliopiston henkilöstön mentorointiohjelmaan voivat aktoreina osallistua kaikki yliopiston työntekijät, jotka haluavat pohtia ammatillista kehittymistään ja kartuttaa osaamistaan. Henkilökunnan mentorit voivat olla yliopistolaisia tai yliopiston ulkopuolelta. Mentorointia voidaan esimerkiksi käyttää hiljaisen tiedon siirtämiseen tilanteissa, joissa yksikön työntekijä on jäämässä eläkkeelle tai siirtymässä toisiin tehtäviin.

Lisätietoja:

koulutussuunnittelija Kati Kekäläinen, p. 050 563 0290, kati.kekalainen(at)utu.fi

 

Vertaismentorointi

Mikäli olet kiinnostunut vertaismentoroinnista, jossa mentorina toimii työelämässä oleva vammainen henkilö, ota yhteyttä yliopiston vammaisasiamieheen

Paula Pietilä
esteettomyyssuunnittelija@utu.fi
p. 02 333 6235

 

Asiasana: mentorointi;
Tagit:


 

 Lue lisää

 
 

 Mentorointi vastavalmistuneille

 

Oletko jo valmistunut ja haluaisit itsellesi mentorin?

Suomen Mentorien mentorointiohjelmaan voivat hakea korkeakoulusta juuri valmistumassa olevat tai enintään kaksi vuotta sitten valmistuneet.

SuomenMentorit.jpg 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto