Lohen kotiosoite lukee geeneissä
– Tenon lohipopulaatio on todennäköisesti maailman monimuotoisin, sanoo Craig Primmer. Tenon haarat ovat evoluution näyttämö, jossa syntyy paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneita, geneettisesti ainutlaatuisia lohipopulaatioita.
 
Paikallinen sopeutuminen luonnehtii voimakkaasti lohen evoluutiota. Istutetut kalanpoikaset selviävät parhaiten lähellä vanhempiensa kotijokea. Kalan kotiosoite on kirjoitettu sen geeneihin.
 
Luonnonsuojelugenetiikan monitieteinen tutkimus pohjaa juuri evoluutioteoriaan. Primmer vertaa DNA:ta lokikirjaan, josta voidaan lukea jopa miljoonia vuosia lajin historiaa.
 
Populaatioiden sukulaisuussuhteiden lisäksi DNA:n avulla voidaan jäljittää pullonkaulavaiheita, jotka kaventavat lajin geneettistä monimuotoisuutta. Tutkimuksen avulla voidaan siis määritellä suojelun kannalta mielekkäitä yksiköitä, kuten kalakantoja.

DNA-tutkimuksella kalakantoja suojelemaan

Tutkijoiden suositukset kalakantojen hoitoon ovat selvät: jokaista kantaa tulisi hoitaa omana kokonaisuutenaan ja istutuksia niiden kotivesillä tulisi välttää. Monimuotoisimmat kannat tulisi suojella luonnon omina geenipankkeina. Näin säilytetään geneettinen muuntelu eli ne lokikirjan sivut, joista voivat löytyä tulevaisuuden muuttuneisiin olosuhteisiin tarvittavat geenit.
 
– Sukupuuttojen myötä olemme menettäneet suuren osan lohen geneettistä monimuotoisuutta. Suojelutavoitteita on hankala saavuttaa, jos emme tiedä mitään populaation geneettisestä rakenteesta, Primmer selittää.
 
Nykyisillä menetelmillä uhanalaisten lajien jatkuva geneettinen seuranta olisi jo mahdollista, ja ongelmiin voitaisiin puuttua ennen kuin lajin yksilömäärä alkaa laskea.

– Vielä on mahdollisuus säilyttää se, mitä on jäljellä, Primmer uskoo.
Asiasana:
Tagit:

 

 

Minua kiinnostavat erityisesti ne molekyylitason mekanismit, joiden avulla kala sopeutuu tiettyihin olosuhteisiin. Ne geenit, joihin perustuu esimerkiksi loisten ja tautien vastustuskyky.
DNA-lokikirjasta etsitään viitteitä myös siitä, miten kalat selviävät ilmastonmuutoksesta.

 

 

 INFO

 

​- Akatemiaprofessori Craig Primmerin tutkimusryhmä on löytänyt lohen DNA:sta vastauksia uhanalaisten kalakantoja suojeluun.

- Primmerin biologian laitoksen genetiikan laboratoriossa työskentelevä ryhmä on yksi Turun yliopiston kansainvälisimmistä tutkijayhteisöistä.

- Primmer toimii myös evoluutiobiologian sovelluskeskuksen johtajana.

 

 Lue lisää

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto