Profiloimme monialaista ja kansainvälistä tutkimustamme kuuden temaattisen kokonaisuuden kautta. Poikkitieteiset temaattiset kokonaisuudet yhdistävät pitkäjänteistä perustutkimusta perinteisesti vahvoilla tutkimusaloillamme ja mahdollistavat uudet eri alojen osaamista yhdistävät avaukset.

Olemme monitieteinen yliopisto, jossa on erinomaiset puitteet tehdä rajat ylittävää tutkimusta ja saattaa tutkimustulokset tehokkaasti hyödyttämään koko yhteiskuntaa ‒ rakentamaan valoisaa ja ennakkoluulotonta tulevaisuutta.

Tutkimuksen temaattiset kokonaisuudet


Biotulevaisuuden kokonaisuus rakentuu vahvaan tutkimukseen bioenergian ja fotosynteesin, ruuan tuotannon ja turvallisuuden, funktionaalisten elintarvikkeiden ja ravinnon sekä tulevaisuudentutkimuksen alueilla.

Lisäksi muita esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat ilmastonmuutoksen seuranta ja vaikutusten arviointi sekä arktinen ekologia ja kalatalous.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita:

  • Uudet bioresurssit

 

Digitaalisten tulevaisuuksien kokonaisuus perustuu vahvaan tutkimukseen liiketoiminnan ja hallinnon, digitaalisen median ja kulttuurin, modernin lingvistiikan, oppimisympäristöjen sekä lääketieteen ja terveyden alueilla. Tavoitteena on hyödyntää modernia tietotekniikkaa eri alojen sovelluksissa.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat digitaaliset ihmistieteet, pelitutkimus, paikkatiedon ja terveystiedon hyödyntäminen, kompleksisuus, kvantti-informaatio sekä avaruusteknologia.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita:

Kulttuurisen muistin ja yhteiskunnan muutosten kokonaisuus rakentuu vahvaan tutkimukseen kulttuurien ja yhteiskunnallisen muutosten alueilla.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat eriarvoisuus, moniarvoisuus ja sosiaalinen tasa-arvo, maahanmuutto ja siirtolaisuus, demokratia ja päätöksenteko sekä keskiaika ja modernin ajan alku. Maantieteellisesti painottuvat kotimaan ohella Itä-Aasian ja Pohjois-Amerikan yhteiskunnan, kulttuurin ja historian tutkimus.

 

 
Lapset, nuoret ja oppiminen -kokonaisuus rakentuu vahvaan koulutuksen ja oppimisen tutkimukseen sekä lapsiin ja nuoriin liittyvään tutkimukseen.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat uudistuva ja hyvinvoiva peruskoulu, digitaaliset oppimisympäristöt, koulukiusaamisen torjuminen, lasten ja nuorten fyysinen ja henkinen terveys sekä ongelmien ennaltaehkäisy.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita:

  • Oppiminen ja koulutus

 

Lääkekehityksen ja diagnostiikan kokonaisuus rakentuu vahvaan tutkimukseen lääketieteen, molekulaaristen biotieteiden sekä kemian, biokemian ja kemiantekniikan aloilla.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat biokuvantaminen, biopankkitoiminta, syöpätutkimus ja diagnostiikka. Kokonaisuus on yhteinen Åbo Akademin kanssa.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita:

Meren ja merenkulun kokonaisuus koostuu meri- ja rannikkoalueiden sekä saariston ja merenkulun ympäristötutkimuksen ohella laivaliikenteen ja satamatoimintojen sekä lainsäädännön ja kulttuurin tutkimuksesta.

Esimerkkejä kokonaisuuden tutkimusalueista ja -kohteista ovat Itämeri, meri kulttuurisena ympäristönä sekä digitalisoituva merenkulku ja automaattisesti kulkevat laivat. Kokonaisuus on yhteinen Åbo Akademin kanssa.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita:

 
Asiasana: Viestintä;
Tagit: Tutkimus;


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto