Turun yliopistolla esiteltiin avointa tiedettä
Tutkimusedellytykset-yksikön päällikkö Mari Riipinen ja kauppakorkeakoulun kirjaston tietoasiantuntija Tuulia Salovaara Turun kauppakorkeakoululla tiistaina 24.10.2017.

​Turun yliopiston kampuksella oli loka-marraskuussa mahdollista käydä tutustumassa avoimen tieteen kiertueen posterinäyttelyyn sekä innokkaisiin asiantuntijoihin, jotka olivat valmiita kertomaan avoimen tieteen mahdollisuuksista sekä Turun yliopistossa tehtävästä aiheeseen liittyvästä kehitystyöstä.

Kansainväliseen avoimen tieteen viikkoon liittyvän kiertueen järjesti Turun yliopiston strategian mukaista avoimen tieteen toimenpideohjelmaa toteuttava OpenUtu-projekti.

– Avoin tiede on tällä hetkellä laajempi megatrendi, joka on synnyttänyt globaalissa tiedeyhteisössä halun tuottaa tietoa mahdollisimman läpinäkyvästi ja saavutettavasti, kertoi Turun yliopiston tutkimusedellytykset -yksikön päällikkö Mari Riipinen.

Avoin tiede viittaa pyrkimykseen edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Siihen sisältyy käytäntöjä, kuten tutkimusaineistojen tai aineistojen metatietojen avoin julkaiseminen sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi. 

Avoimuus lisää tutkimuksen näkyvyyttä

Tieteen avoimuus edellyttää tutkimusdatan ja -prosessin läpinäkyvyyden lisäksi sitä, että myös tutkimusjulkaisut olisivat mahdollisimman avoimia ja saavutettavia.

– Avoimuus lisää julkaisujen näkyvyyttä. Helpoin ja edullisin tapa on niin sanottu vihreän tien julkaiseminen, eli yksinkertaistaen se, että käsikirjoituksen viimeisin vertaisarvioitu versio tallennetaan tutkimustietojärjestelmään, josta se on avoimesti saatavilla. Kirjastolla on hyvät valmiudet tukea tässä tutkijoita, Riipinen totesi.

Avoimen tieteen kiertueella oli mahdollista käydä kysymässä avoimen julkaisemisen lisäksi esimerkiksi aineistonhallinnasta, avoimista tutkimusaineistoista, digitaalisten aineistojen hallinnasta, tutkijan näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta sekä tutkimusprosessin avaamisesta. Vaikka kiertue on jo päättynyt, Turun yliopisto tarjoaa aktiivisesti tukea avoimen tieteen asioissa myös jatkossa.

– Posterinäyttely löytyy myös verkosta ja avoimen tieteen asiantuntijoita voi aina lähestyä tutkimustietojärjestelmiin tai muihin tieteen avoimuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa

Avoimen tieteen kiertueen posterit löytyvät sivulta: http://www.utu.fi/fi/Tutkimus/avoin-tiede/tukipalvelut/Sivut/koulutusmateriaalit.aspx

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto