Avoimen tutkimuksen politiikka

​Avoimella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusprosessin avaamista kokonaisuudessaan kaikkien hyödynnettäväksi, mikäli sille ei ole tutkimusetiikkaan tai lainsäädäntöön liittyvää estettä. Tutkimuksen avoimuus kattaa täten tutkimusdatan avaamisen Turun yliopiston datapolitiikan mukaisesti, julkaisujen avaamisen Turun yliopiston julkaisupolitiikan mukaisesti sekä tutkimusmenetelmien ja kaikkien tutkimuksen toistettavuuden ja luotettavuuden kannalta välttämättömien tutkimuksen tekoon liittyvien vaiheiden avaamiseen tämän politiikan mukaisesti.

Lisäksi tutkimuksen avoimuudella viitataan tutkimusprosessin aikaiseen mahdollisimman avoimeen yhteistyöhön, näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen tutkimuksen ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen sekä tulosten julkistamisen, arvottamisen ja hyödyntämisen vaiheissa. Tutkimuksen läpinäkyvyys ja avoimuus voi edistää tutkimuksen laatua, jatkokäyttöä ja vaikuttavuutta. Avointa yhteistyötä edistämällä voidaan lisäksi tukea monitieteistä tutkimusta ja kansalaistiedettä
ja mahdollistaa sellaisen tutkimuksen tekeminen, joka ilman avointa yhteistyötä ei olisi toteutettavissa.

Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikan valmistelussa on hyödynnetty mm. opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin Tiede ja Tutkimus (ATT) -hankkeen koulutustilaisuuksien ja Avoimen tieteen verkkokurssin antia, Euroopan komission EOSC-huipputapaamisen tallennetta ja esityksiä sekä EOSCpilot-hankkeen verkkosivuilleen tuottamaa materiaalia ja Euroopan komissiolle tuotettua raporttia avoimen tieteen vaikutuksista (2015) ja raporttia tutkijan uran arvioinnista ja avoimen tieteen kannusteista (2017).

Politiikka on valmisteltu avoimesti yliopistoyhteisöä kuullen. Politiikka on varhaisessa valmisteluvaiheessa avattu Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) Tutkimusprosessin avoimuus -työryhmän Wiki-verkkosivustolla avoimeen valmisteluun kansallisella tasolla. Avoimesta valmisteluprosessista on tiedotettu aktiivisesti yliopistoyhteisölle eri viestintäkanavien kautta. Politiikkaa on lisäksi saanut kommentoida Webropol-kyselyn kautta.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto