Tutkimuksen eettisyys
Eettinen ennakkoarviointi palvelee kahta tarkoitusta: se suojelee tutkittavia ja varmistaa tutkijan oikeusturvaa. Se auttaa osaltaan ylläpitämään väestön luottamusta tieteelliseen tutkimukseen ja tutkijoihin. Myös monet julkaisusarjat ja tutkimuksen rahoittajat edellyttävät tutkimusten eettistä ennakkoarviointia.
 
Eettisessä tutkimuksessa on kunnioitettava tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja oikeuksia, mikä asettaa rajoituksia sille, minkälaisia tutkimuksia voidaan tehdä.
 
Turun yliopistossa toteutetaan eettistä ennakkoarviointia kaikissa sellaisissa ihmiseen kohdistuvissa tutkimuksissa, joiden voidaan arvella aiheuttavan vahinkoa tutkittavalle. Lääketieteellisissä tutkimuksissa tällaista ennakkoarviointia on edellytetty jo pitkään.
 
Ennakkoarvioinnin tarvitsevien tutkimusten kriteerit sekä menettely lausunnon pyytämiseksi löytyvät vasemman laidan navigaatiosta.
 
Selvimmin eettisen tutkimuksen periaatteet käyvät ilmi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan kirjaamasta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.  
 

Tutkimusetiikan tukihenkilöt tarjoavat yliopiston henkilökunnalle luottamuksellista ja puolueetonta tietoa erilaisissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK käynnisti keväällä 2017 tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmän rakentamisen tutkimusorganisaatioihin. Tukihenkilöjärjestelmän rakentamisen lähtökohtana oli tarve lisätä tutkijoiden tietoisuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä sen loukkausepäilyjen käsittelyprosessista Suomessa. Tukihenkilöjärjestelmän tavoitteena on myös lisätä matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa.

Turun yliopistossa tutkimusetiikan tukihenkilöinä toimivat erikoistutkija Marko Ahteensuu, professori Jyrki Korkeila, erityisasiantuntija Hanna Lagström ja tutkijatohtori Helena Siipi. Tukihenkilöt ovat saaneet tehtäväänsä TENKin järjestämän koulutuksen. He hoitavat tehtäviään oman toimensa ohella.

Tukihenkilöiltä voi kysyä neuvoa sekä ennaltaehkäisevästi että epäiltäessä hyvän tieteellisen käytännön loukkausta. Tutkimusetiikan tukihenkilöt toimivat yli tiedekuntarajojen. He ovat tavattavissa henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostitse, mutta ensimmäisen yhteydenoton toivotaan tapahtuvan sähköpostitse.
Asiasana: eettinen toimikunta;eettiset ohjeet;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto