Rekisteritutkimukset

Viranomaisrekisterien käyttöä tutkimuksessa säätelevät sekä henkilötietolaki että laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Arkaluontoista tietoa käsitteleviä rekisteritutkimuksia voidaan suorittaa, mikäli rekisteriä pitävä viranomainen (esim. Kansanterveyslaitos, Väestörekisterikeskus, Oikeusrekisterikeskus, Stakes tai Sosiaali- ja terveysministeriö) on antanut siihen luvan.

>> Rekisteritutkimuksen tukikeskus
>> Tietosuojavaltuutetun toimisto

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto