Tutkijakollegiumeissa tehdään monitieteistä huippututkimusta

Turun yliopistossa toimii kaksi monitieteistä tutkijakollegiumia: Ihmistieteiden kollegium (Turku Institute for Advanced Studies, TIAS) ja Luonnontieteiden ja lääketieteen kollegium (Turku Collegium for Science and Medicine, TCSM).

Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS) edistää huippututkimusta ihmistieteissä. Kollegiumiin kuuluvat yhteiskuntatieteellinen, humanistinen, kasvatustieteiden ja oikeustieteellinen tiedekunta sekä Turun kauppakorkeakoulu.

Turun luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijakollegium tarjoaa poikkitieteellisen, monitieteisen ja interaktiivisen tutkijayhteisön luonnontieteiden ja lääketieteen tutkijoille. Kollegiumin tutkimusalaan kuuluvat matematiikka, tietojenkäsittelyoppi, fysiikka, kemia, biokemia, biologia, geologia, maantiede, lääketiede, biolääketiede ja hammaslääketiede, sekä muu näihin rinnastettava tutkimus.

Asiasana: Viestintä;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto