Tohtorintutkinnon loppuunsaattamisapuraha 2012 - Grant for Completing a Doctoral Degree 2012

Turun yliopiston apuraha tohtorintutkinnon loppuunsaattamiseksi -haku järjestettiin 15.6.-9.7.2012 (dnr 605/25/2012). Apuraha oli suunnattu tohtorintutkintoaan Turun yliopistoon viimeistelevien henkilöiden kokopäiväiseen työskentelyyn tutkintoon vaadittavien opintojen loppuun suorittamiseksi ja/tai väitöskirjan käsikirjoituksen saattamiseksi esitarkastuskelpoiseen muotoon. Apurahahakemuksensa jätti 94 henkilöä. Valittaessa apurahan saajia etusijalla olivat hakijat, joiden voitiin arvioida apurahan avulla saavan tutkintonsa valmiiksi vuoden 2012 aikana. Hakemusten perusteella Turun yliopiston rehtori myönsi tohtorintutkinnon loppuunsaattamisapurahan 49 hakijalle käytettäväksi 1.8.-31.12.2012 välisenä aikana (rehtorin päätös 605/25/2012). 

The call for the University of Turku Grant for Completing a Doctoral Degree was open from 15th June to 9th July 2012 (doc no 605/25/2012). The grant was intended to full-time work of those finalizing their doctoral degree at the University of Turku, for completing the studies required for the doctoral degree and/or finalizing the dissertation manuscript for pre-examination. Altogether 94 applications were received. When selecting the grantees, priority was given to those presenting a realistic plan for completing their doctoral degree in 2012. Based on the applications the Rector of the University of Turku has awarded the grant for completing a doctoral degree to 49 applicants to be used between 1st August – 31 December 2012 (Rector’s decision 605/25/2012, in Finnish). 

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto