Hakeminen oikeustieteen tohtoriohjelmaan

Oikeus suorittaa oikeustieteen tohtorin tutkinto

Oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani myöntää hakemuksesta oikeustieteen tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden. Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee dekaanille ehdotuksen suoritusoikeuden myöntämisestä.
 
Dekaani myöntää Suomessa oikeustieteen kandidaatin, oikeustieteen maisterin, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneelle tai Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeuden, jos hän katsoo, että hakijalla on riittävät valmiudet tutkinnon suorittamiseen.
 
Arvioitaessa tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta hakeneen valmiuksia suorittaa tutkinto otetaan huomioon seuraavat seikat:
  • tutkimussuunnitelman tieteellinen kiinnostavuus, mielekkyys, toteuttamiskelpoisuus, ja tutkimussuunnitelmassa osoitettu riittävän laaja-alainen perehtyneisyys teemaansa koskevaan tutkimukseen
  • tutkimushankkeen liityntä tiedekunnan tutkimuksellisiin painopistealueisiin, aiemmat oikeustieteelliset opinnot, niiden sisältö ja vaativuustaso, jos hakija on suorittanut muun kuin ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon,
  • mahdolliset julkaisut,
  • ylempään korkeakoulututkintoon ja mahdolliseen oikeudelliseen jatkotutkintoon kuuluneen kirjallisen lopputyön ansiot ja arvosana ja
  • tarvittaessa selvitys kielitaidosta.
Oikeustieteen kandidaatin ja oikeustieteen maisterin tutkintoon verrattavan ulkomaisen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelta sekä muun kotimaisen tai ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelta edellytetään edellä mainittujen edellytysten lisäksi, että hakija voi osoittaa, että hänen suorittamansa tutkinto antaa valmiudet osallistua oikeustieteelliseen tohtorikoulutukseen ja hänellä on riittävä kielitaito osallistua annettavaan jatkokoulutukseen. Muun kuin oikeustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon verrattavan oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneelle suoritusoikeus myönnetään vain painavista syistä.
 
Dekaani määrää hakijan työnohjaajaksi tähän tehtävään suostuneen henkilön.  
Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta hakevan on ennen hakemuksen jättämistä neuvoteltava henkilökohtaiseksi työnohjaajaksi esitettävän henkilön tai henkilöiden kanssa. Hakijan tulee esittää ohjaajaksi esitettävälle opettajalle alustava tutkimus- ja jatkokoulutussuunnitelma, joita hän tarvittaessa täydentää käymiensä neuvottelujen perusteella.

Hakuprosessi ja hakuajat

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta oikeustieteellisessä tiedekunnassa haetaan 

täyttämällä sähköinen hakulomake Turun yliopiston sähköisessä järjestelmässä ja liittämällä sähköiseen lomakkeeseen kaikki vaaditut liitteet hakuajan päättymiseen mennessä. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen julkaistaan tämän sivun oikeassa ylänurkassa viimeistään hakuajan alkaessa. 

Tohtoriohjelman hakuajat lukuvuonna 2017-2018 ovat:
  • 1.-20.9.2017 (paikan vastaanotto viimeistään 15.12.2017, opinto-oikeus alkaa 1.1.2018)
  • 1.-20.3.2018 (paikan vastaanotto viimeistään 15.6.2018, opinto-oikeus alkaa 1.8.2018)

Lukuvuoden 2018-2019 hakuajat julkaistaan myöhemmin.

Tarkempi hakuilmoitus julkaistaan tiedekunnan sivulla.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa kirjallisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa.

Ilmoittautuminen  

Turun yliopistossa perustutkinnon suorittaneiden uusien jatko-opiskelijoiden ei tarvitse jatkotutkinnon suoritusoikeuden saamisen jälkeen ilmoittautua yliopistoon jatko-opiskelijaksi, vaan jatkotutkinto-oikeus lisätään opiskelijarekisteriin automaattisesti. Niiden uusien jatko-opiskelijoiden, joiden perustutkinto on suoritettu muualla, tulee ilmoittautua jatko-opiskelijaksi. Yliopiston opiskelijapalvelut lähettää automaattisesti jatko-opiskelijoiksi hyväksytyille ilmoittautumisohjeet.
 
Seuraavasta lukuvuodesta lähtien kaikkien jatko-opiskelijan on kuitenkin  ilmoittauduttava vuosittain yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Jatko-opiskelijoita koskevat samat ilmoittautumisohjeet ja -ajat kuin perustutkinto-opiskelijoita.

Lisätietoja 

Tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija, tohtoriohjelman koordinaattori Marja Andersson, puh. (02) 333 5535, oik-tutkimus@utu.fi
Asiasana:
Tagit:


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto