UTUGS-clinical-tkt-fi.jpg

​Turun kliininen tohtoriohjelma

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) edistää korkealaatuista kliinistä tutkimusta ja tukee kliinisen lääketieteen sekä siihen liittyvien tieteenalojen tohtorikoulutusta monitieteisissä ryhmissä. Lääketieteellinen perustutkinto ei ole edellytys, vaan poikkitieteelliseen tohtoriohjelmaan voi hakea muullakin pohjakoulutuksella (terveystiede, biotieteet, lääketieteellinen fysiikka, liikuntatiede, ravitsemustiede, psykologia jne.), jos tutkimusaihe liittyy lääketieteellisiin kysymyksiin tai niiden ratkaisussa käytettävien menetelmien kehittämiseen. Lisäksi lääketieteellisen, luonnontieteiden ja tekniikan sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisesti tuottama Turku Brain and Mind on TKT:n osaohjelma. 

Tohtorikoulutettavien asiantuntemus ja tietotaito kehittyy seuraavilla osa-alueilla: 

 • sairauksien syiden tunteminen, sairauksien ehkäisy ja niiden seurausten lievittäminen
 • sairauksien diagnostiikan sekä hoitojen tuntemus ja kehittäminen
 • kliinisten tutkimustulosten ymmärtäminen ja niiden kriittinen soveltaminen
 • kliinisen tutkimuksen erityispiirteet, käytännöt ja tutkimuseettiset kysymykset 
 • hoitojärjestelmän kehittämisen, toiminnan ja hoitojen vaikuttavuuden tutkiminen

Tutkimuksen aihepiirejä: 

 • kardiovaskulaariset ja aineenvaihduntasairaudet: esim. LASERI ja STRIP, Turun PET-keskuksen tutkimuksen huippuyksikkö, kliininen kardiologia
 • pediatrinen tutkimus: infektiot, immunologia, NAMI-, DIPP- ja Teddy-hankkeet
 • neurotieteet ja psykiatria: Turku Brain and Mind Center, FinnBrain
 • ortopedinen tutkimus: kliininen ortopedia ja biomateriaalit
 • onkologia: syövän kasvun ja leviämisen molekulaariset mekanismit ja diagnostiset biomarkkerit, sekä kliininen syöpätutkimus, joita tukee mm. Auria Biopankki
 • lääketieteellinen kuvantaminen ja diagnostiikka sovelluksineen - translationaalisen tutkimuksen tärkeät ja innovatiiviset tukipylväät
 • sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmien tutkimus ja kehittäminen 
 • lisäksi: epidemiologia, kansanterveystiede, kliininen allergologia ja immunologia, lisääntymislääketiede  

Tervetuloa Turun yliopistoon! 

Asiasana:
Tagit:20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto