Tohtori menestyy työmarkkinoilla

​Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuosina 2006–2010 valmistuneista tohtoreista vain 3 prosenttia oli työttömänä vuoden 2010 lopussa. Lääketieteilijöillä vallitsi käytännössä täystyöllisyys, mutta joillakin aloilla koulutusta vastaavan työn löytäminen on vaikeampaa. Esimerkiksi humanistitohtoreista työttömänä oli 6,1 prosenttia.

– Tieteenalakohtaisia ja alueellisia eroja toki löytyy, mutta yleiskuva on, että tohtorit työllistyvät erittäin hyvin, kertoo tutkija Juha Sainio Turun yliopiston työelämäpalveluista Rekrystä.

Rekryn juuri julkaisemassa raportissa selvitetään Turun yliopistosta valmistuneiden tohtoreiden työelämään sijoittumisesta. Sekä Sainio että selvityksen laatija Juha-Matti Ritvanen myöntävät, että kilpailu työpaikoista on kasvanut. Moni väitöskirjan tekijä pelkää jatko-opiskelun hankaloittavan myöhempää työnhakua.

– Tohtoreita saatetaan ennakkoluuloisesti pitää teoreetikkoina, jotka eivät hallitse käytännön työelämätaitoja, Sainio pahoittelee.

Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2004 väitellyt Vilja Hahto vahvistaa Sainion sanoman. Hahtoa itseään tohtorius ei kuitenkaan ole työelämässä jarruttanut. Tutkinnon suorittamisen jälkeen Hahto työskenteli lehtorina ja tutkijatohtorina yliopistolla, mutta suuntasi lopulta yliopiston ulkopuoliselle uralle käytännönläheisemmän työn toivossa.

– Menin ensin korkeimpaan oikeuteen esittelijäksi ja sieltä nykyiseen työhöni Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomariksi. Työurani ei ole edennyt aivan tavanomaista reittiä, mutta olen nyt siellä, missä haluankin olla. Viihdyn työssäni erinomaisesti, Hahto hymyilee.

Asiasana:
Tagit:

 

 

 

 

Parasta työssäni on sen itsenäisyys ja vaihtelevuus – saan etsiä vastauksia, ratkoa ongelmia ja oppia koko ajan uutta. Se pitää virkeänä.

 

 

 INFO

 

​- Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tavoite on, että suomalaisista yliopistoista valmistuisi vuosittain 1600 tohtoria. Korkean tavoitteen taustalla on ajatus tohtoreiden työllistymisestä laajasti eri sektoreille.

- Tutkintojen määrän kasvaessa niiden statusarvo työmarkkinoilla laskee. Pelkona on, ettei koulutustasoa vastaavia töitä riitä kaikille. Riski koulutusinflaatiosta on todellinen, mutta selvitysten perusteella tilanne ei ainakaan toistaiseksi vastaa uhkakuvia.

- Tohtorikoulutusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan työelämän odotuksia myös akateemisen maailman ulkopuolella.

 

 Lue lisää

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto