Haluatko mukaan mentorointiohjelmaan?
​Kuva: Pixabay

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on ohjausprosessi, jossa osaava ja kokeneempi asiantuntija (mentori) antaa tukea kehittymishaluiselle henkilölle (aktori). Mentorointi tukee aktoria hänen itsensä asettamien tavoitteiden mukaan esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa oman alansa toimijoiden kanssa ja oman osaamisen tunnistamisessa.

Edellytykset ja aikataulu

Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää sitoutumista ja aktiivisuutta sekä kiinnostusta mentoria, hänen työtään ja kokemustaan kohtaan.

Aktorit valitaan hakemusten perusteella. Hakuaika tammikuussa 2019 käynnistyviin mentorointiohjelmiin on 10.–30.9.2018.

Mentoreiksi haluavilta otetaan ilmoittautumisia vastaan ympäri vuoden.

 

Hakuohjeet tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelmaan 

Mentorointiohjelmaan voivat hakea Turun yliopiston tohtorikoulutusohjelmiin kuuluvat tohtorikoulutettavat ja Turun yliopiston tutkijatohtorit. Ohjelmiin voivat osallistua myös apurahatutkijat. Mentorointiohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään motivaatiokirje ja CV yhtenä tiedostona. Hakulomakkeessa sinun tulee myös luonnehtia ja kuvailla henkilöä, jonka haluaisit mentoriksesi. Lisäksi voit nimetä perustellen 1-3 henkilöä, joista yhden haluat mentoriksesi. Huomioi, että pääset todennäköisemmin mukaan ohjelmaan, jos itse ehdotat mentoria itsellesi. Ennen lomakkeen täyttöä mieti siis, minkälaista mentoria haet. Hakemuksen perusteella työryhmä ja mentorisi saavat kuvan sinusta, kiinnostuksistasi, sekä siitä, mitä odotat mentorointiohjelmalta. Mentorointiohjelman avausseminaari on 24.1.2019 ja mentorointiohjelma päättyy 24.10.2019. Mentorointiohjelman aikana ohjelmaan osallistuneiden edellytetään tapaavan mentoriaan 5-6 kertaa.
 

Hakulomake 

Haku vuoden 2019 mentorointiohjelmaan on 10 – 30.9.2018. Huomioithan ilmoittautuessasi, että sitoudut osallistumaan aloitusseminaariin 24.1.2019, päätösseminaariin 24.10.2019 sekä osallistumaan aktiivisesti koko mentorointiohjelman ajan.

Hakulinkki

Tohtorikoulutettavat ja tutkijatohtorit: täältä


Ohjeita ja vinkkejä motivaatiokirjeen sisältöön:

Työryhmä käyttää motivaatiokirjettä mentorin löytämiseen. Motivaatiokirje lähetetään myös mentorillesi, jolloin mentori pystyy tutustumaan sinuun ja tavoitteisiisi. Osoita motivaatiokirjeesi siis tulevalle mentorillesi.

Kerro motivaatiokirjeessä itsestäsi, ammatillisista tavoitteistasi sekä mentorointiohjelmaan kohdistuvista odotuksistasi. Mitä selkeämmin omat toiveesi kirjeestä välittyvät, sitä suuremmalla todennäköisyydellä työryhmä löytää sinulle mentorin ja pääset mukaan ohjelmaan.

Motivaatiokirjeessä voit soveltaa samoja periaatteita kuin esimerkiksi työhakemuksessa. Kirje on noin A4:n pituinen jäsennelty kokonaisuus, jossa markkinoit itseäsi ja kerrot, miksi olet kiinnostunut osallistumaan mentorointiohjelmaan. Kerro, miksi olisit hyvä ja motivoitunut osallistuja ohjelmaan, ja mitkä tavoitteet haluat saavuttaa mentoriohjelman aikana.

Käytä motivaatiokirjeen laatimisessa apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• kerro itsestäsi, opinnoistasi ja työurastasi lyhyesti ja ytimekkäästi
• kerro kirjeessä omista vahvuusalueistasi ja erityisistä kiinnostuksen kohteista
• minkälaisena näet tulevaisuutesi tutkijana ja/tai työntekijänä?
• minkälaiset oman alasi työtehtävät sinua kiinnostavat?
• miksi haluat osallistua mentorointiohjelmaan ja mitä odotat saavasi ohjelmasta?
• minkälaiseen oman alasi ammattilaiseen haluaisit tutustua?
• mitä teemoja haluaisit käsitellä mentorisi kanssa?
• mitkä työtehtävät koet haastaviksi ja mitä osaamisalueita haluaisit kehittää?
• kirje saa olla omannäköisesi ja ilmaista myös omaa persoonaasi!

 

Kysy lisää mentorointiohjelman koordinaattoreilta!

Tohtorikoulutettavat
Turun yliopisto, Tohtoriohjelmakoodinaattori, Tutkijanurayksikkö
Tiia Forsström
p. +358 50 358 4596
tiia.forsstrom@utu.fi

Turun yliopisto, Tohtoriohjelmakoordinaattori, Tutkijanurayksikkö
Sanna Niukko
p. +358 50 339 7683 
sanna.niukko@utu.fi

Åbo Akademi, tutkimuskoordinaattori, tutkimuspalvelut
Maria Ljung
p. 046 921 6031
maria.ljung@abo.fi

Tutkijatohtorit
LLK koodinaattori, Tutkijanurayksikkökoodinaattori, Tutkijanurayksikkö
Kaisi Hakkila
p. +358 50 526 7057
kaisa.hakkila@utu.fi

 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto