Arviointiaineisto

Esipuhe: Tutkimuksen kokonaisarviointi Turun yliopistossa

Turun yliopisto on yhtenä Suomen suurimmista yliopistoista aktiivinen 25 000 opiskelijan ja työntekijän akateeminen yhteisö. Seitsemän tiedekuntaa eli humanistinen, kasvatustieteiden, lääketieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, oikeustieteellinen, Turun kauppakorkeakoulu ja yhteiskuntatieteellinen sekä seitsemän erillislaitosta muodostavat yliopistomme tieteellisen tutkimuksen kulmakivet. Turun yliopisto on kansainvälinen ja vahvasti monitieteellinen toimija, joka tuottaa ja kehittää korkeatasoista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Turun yliopistossa suoritettiin ensimmäinen tutkimuksen kokonaisarviointiprojekti (Research Assessment Exercise, RAE) vuonna 2015. Arvioitavia yksikköjä olivat tiedekuntien laitokset sekä tutkimustoimintaa harjoittavat erillislaitokset. RAE2015:n tavoitteena oli tunnistaa tutkimuksen vahvuusaloja sekä aloja, joilla on erityistä kehityspotentiaalia. Saatua arviointitietoa käytetään strategisessa suunnittelussa niin laitosten, tiedekuntien kuin koko yliopistonkin tasolla. RAE2015 koostuu kolmesta osasta: arvioitavien yksikköjen suorittamista itsearvioinneista, kansainvälisestä vertaisarvioinnista sekä bibliometrisistä analyyseistä.

RAE2015:n käytännön toteutus alkoi kesällä 2014 projektipäällikkö Pirkko Mäenpään rekrytoinnilla. Hänen tehtävänään on ollut projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaminen. Hän on tehnyt yhteistyötä arvioinnista vastaavan vararehtorin ja ohjausryhmänä toimineen yliopiston tutkimusneuvoston kanssa. Projektipäällikkö on ollut yhteydessä laitoksiin ja tiedekuntiin, jotka ovat voineet vaikuttaa projektin toteutukseen. Yliopiston kirjaston asiantuntijat ovat olleet vahvasti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa bibliometrisiä analyysejä. Turku RAE2015:n tavoitteena oli tuottaa monipuolista ja koko yliopistoa palvelevaa tietoa.

Itsearvioinneissa käsiteltiin tutkimustoiminnan saavutuksia vuodesta 2010 vuoteen 2013 suhteessa käytettyihin resursseihin. Niin ikään vaikuttavuus ja tulevan tutkimustoiminnan suunnitelma vuosille 2015-2018 olivat arvioinnin kohteena. Kansainvälistä vertaisarviointia varten rekrytoitiin 54 korkeatasoista tieteentekijää seitsemään tiedekunnittain muodostettuun paneeliin. Jokainen paneeli vietti noin viikon Turun yliopistossa syksyllä 2015. Bibliometriset analyysit suoritettiin Turun yliopiston kirjastossa sekä Leidenin CWTS:ssä (Centre for Science and Technology Studies) Alankomaissa.

Itsearviointiprosessi, johon yksiköt paneutuivat huolella, tarjosi tärkeän mahdollisuuden luoviin keskusteluihin, jotka jatkuivat vertaisarviointiviikoilla kansainvälisten panelistien kanssa.  Sadat tutkijamme osallistuivat paneelien haastatteluihin, jotka käytiin yhdessä kunkin tiedekunnan kanssa suunnitellun ohjelman mukaisesti. Panelistit syventyivät tehtäväänsä antaumuksella, mikä oli ratkaisevaa projektin onnistumiselle. Kukin vertaisarviointipaneeli jätti raporttinsa vierailuviikkonsa päätteeksi.

RAE2015 tuotti Turun yliopistolle arvokasta riippumatonta tietoa ja kehittämisnäkemyksiä  tutkimustoiminnasta. Niitä hyödynnetään strategisessa suunnittelussa. Arvostamme paljon erinomaisten panelistiemme, CWTS Leidenin, tutkijoiden, laitosten, tiedekuntien, yliopiston kirjaston ja kaikkien Turun yliopiston RAE2015 projektiin osallistuneiden työtä. RAE2015:n tuloksia on hyödynnetty Turun yliopiston Strategian 2016-2010 valmistelutyössä. Strategian toiminta-ajatuksen mukaan: ”Turun yliopisto on kansainvälisesti kilpailukykyinen tiedeyliopisto, jonka toiminta perustuu korkeatasoiseen ja monialaiseen tutkimukseen”. Tämän toteamuksen paikkansapitävyyden osoittavat RAE2015:n tulokset.

Minulla on ilo kiittää projektipäällikkö Pirkko Mäenpäätä ja kaikkia laitoksissa, tiedekunnissa, erillislaitoksissa ja yliopiston hallinnossa toimineita, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet RAE2015:n onnistuneeseen toteutukseen. Turun yliopiston kirjaston henkilökunnan ponnistelut, pitkäjänteisyys ja into ansaitsevat erityismaininnan.

Kalle-Antti Suominen
Vararehtori

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto