Bibliometrinen analyysi

​Turun yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnissa bibliometrinen analyysi sisälsi Turun yliopiston julkaisujen analyysin tilastollisin ja laskennallisin välinein. Analyysi tehtiin vuosien 2010-2013 julkaisuista. Analyyseissä huomioitiin opetus- ja kulttuuriministeriölle näinä vuosina raportoidut julkaisut, jotka kuuluivat julkaisutyyppeihin A-E.

Analyysi teetettiin Leidenin yliopiston Centre for Science and Technology Studies (CWTS) -keskuksessa niille arvioitaville yksiköille, joille se oli mahdollista. CWTS käyttää analyyseissään Web of Science -tietokannan dataa, joten vain Science Citation Index, Social Sciences Citation Index ja Arts & Humanities Citation Index -tietokannoista löytyvät julkaisut analysoidaan CWTS:ssä. Analyysiä ei voi tehdä niille tieteenaloille, joiden julkaisuja ei ole kattavasti edellä mainituissa tietokannoissa.

Niille yksiköille, joiden julkaisut eivät löytyneet kattavasti Web of Science -tietokannasta, Turun yliopiston kirjaston informaatikot tekivät kevennetyt analyysit tutkimuksesta vastaavan vararehtorin ja tutkimusneuvoston ohjeiden mukaisesti. Näin pyrittiin varmistamaan eri arviointiyksiköiden tasapuolinen kohtelu ja huomioimaan tieteenalakohtaiset erot.

Lataa raportit

Bibliometric Analysis for the University of Turku 2010–2013, part 1
​​Bibliometric Analysis for the University of Turku 2010–2013, part 2
Research performance analysis for the University of Turku 2010–2013/2014

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto