Väitöslupa ja arviointi

Väitöskirjan tarkastamista varten tiedekunta määrää ohjaajia, esitarkastajia, tarkastajia ja vastaväittäjiä.

Esitarkastajien kirjallisen lausunnon saatuaan tiedekunta päättää väitöskirjan väittelyluvan myöntämisestä. Tiedekunta määrää myös yhden tai useamman virallisen vastaväittäjän sekä väitöstilaisuuden puheenjohtajaksi ja valvojaksi kustoksen, joka on tavallisesti oppiaineen professori.

Väitöskirjaksi aiottu tutkimus on jätettävä väittelylupaa varten tiedekunnalle kahtena (lääketieteellisessä yhtenä ja yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa kolmena) tulostettuna kappaleena. Tiedekunta toimittaa tulosteet esitarkastajille, paitsi lääketieteellisessä tiedekunnassa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, joissa väittelijä toimittaa nämä tulosteet itse.

Väitöskirjaksi aiottuun tutkimukseen on liitettävä työnohjaajan allekirjoittama todistus tutkimustekstille suoritetusta alkuperäisyyden tarkastuksesta Turun yliopiston Turnitin-järjestelmällä. Todistuslomake FairUTU-nettisivuilla..

Painettu väitöskirja on julkistettava viimeistään kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta, ellei tiedekunnan dekaani määrää toisin. Sähköinen väitöskirja on toimitettava kirjastolle viimeistään 15 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Väitöskirjan arviointi

Julkisen tarkastuksen jälkeen vastaväittäjä antaa lausunnon, joka koostuu sekä väitöskirjan tarkastelusta että väitöstilaisuuden arvioinnista. Joissakin tiedekunnissa vastaväittäjän tulee lausuntonsa lopussa ehdottaa väitöskirjasta annettavaa arvolausetta.

Tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelusta vastaväittäjän lausunnon pohjalta. Humanistisessa tiedekunnassa asetetaan 3 - 4 -jäseninen arvostelutoimikunta ehdottamaan arvolausetta.

Ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajien, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta (Yliopistoasetus 18 §).

Väittelijän kannattaa tutustua tiedekunnan laatimiin jatkotutkintojen suorittamista koskeviin ohjeisiin, sillä tiedekuntien käytännöt eroavat yksityiskohdissa toisistaan.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto