Väitöskirjan julkaiseminen ja painatus

Väittelijä päättää pääsääntöisesti itse, millä tavalla hän väitöskirjansa julkaisee. Yleisin toimintatapa on, että väitöskirja sekä julkaistaan verkossa että siitä painatetaan paperinen kirjaversio.

Verkkojulkaiseminen edistää tieteen avoimuutta ja tieteellisen tiedon saatavuutta ja on siksi suositeltavaa. Väitöskirjaa ei välttämättä tarvitse painattaa kirjaksi, jos väittelijä julkaisee väitöskirjansa verkossa. Artikkeliväitöskirjan verkkoversiossa eivät ole mukana väitöskirjaan kuuluvat artikkelit. Väitöskirjaa ei tarvitse kuitenkaan julkaista verkossa, mikäli väittelijä ei sitä perustellusta syystä halua. Tällöin väitöskirja tulee painattaa. Ohjeet molempiin julkaisumuotoihin sekä vain sähköiseen julkaisemiseen löytyvät täältä.

Painatus

Mikäli väitöskirja painatetaan, väittelijän on huolehdittava väittelyluvan saatuaan siitä, että painettu väitöskirja tulee julkiseen jakeluun viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Kirjapainoon tulee ottaa yhteyttä jo hyvissä ajoin. Painoon voi olla yhteydessä ja kysellä painon työtilannetta ja aikatauluja jo ennen väittelyluvan saantia. Näin kannattaa toimia erityisesti silloin jos aikataulun tietää olevan kireä. Painatusprosessiin on hyvä varata aikaa noin kaksi viikkoa. Jos väitöskirjan sisäsivujen taitto hoidetaan painossa (kansi, nimiölehti ja irtolehti taitetaan aina automaattisesti), painatusprosessiin pitää varata neljä viikkoa aikaa.

Mikäli yliopiston painatustukea käytetään, painatuspaikka tulisi olla jokin yliopiston kilpailuttamista painotaloista. Yliopiston kilpailuttamia sopimuspainotaloja ovat olleet:

                             Painosalama
                             Juvenes Print (Suomen yliopistopaino)
                             Newprint Oy (ei väitöskirjojen painatusta)

Yllä mainituilla painoilla on mm. Annales-sarjan kansien vedokset. Jos kirjalle ei tehdä varsinaista taittotyötä tulee aineisto toimittaa pdf-tiedostona painoon. Sivun koko kannattaa muuttaa mahdollisimman aikaisin kokoon B5, joka on väitöskirjan koko Annales-sarjassa.

Yllä listattujen painotalojen palveluita voi käyttää väitöskirja-asioissa ylimenokauden ajan, joka päättyy 31.8.2018. Koska uusien yhteistyöpainojen kanssa ei ole vielä sovittu taittopalvelusta, painotalojen käytössä on ylimenokausi. Paraikaa voi käyttää, ja viimeistään ylimenokauden jälkeen 1.9.2018 lukien tulee käyttää, yliopiston yhteistyöpainoja, jotka ovat:

Granö Oy
yhteyshenkilö: Ilkka Mäki, puh. 0400 783480
ilkka.maki@grano.fi

Painotalo Painola Oy
yhteyshenkilö: Rauno Gustafsson, puh. 044 333 3000
rauno@painola.fi
 
Paino-Kaarina Oy
yhteyshenkilö: Jani Johansson
jani.johansson@paino-kaarina.fi, puh. 040 5840 226
 
AS Spin Press
yhteyshenkilö: Timo Kassinen, puh. +358 453 507 313
timo@spinpress.ee

 Tarjouspyynnössä painotalolle tulisi tulla ilmi vähintään:

  • Kokonaissivumäärä
  • Painosmäärä
  • Värillisyys (värillisten sivujen määrä)
  • Aikataulu (toivottu valmistumisaika)

Vastuu teoksen oikoluvusta ja painoluvan (vedoksen hyväksyminen painamista varten) on väittelijällä. Myös vastuu teoksen ulkoasusta on väittelijällä. Erityistä huomiota tullee kiinnittää siihen, että työ vastaa muotovaatimuksiltaan yliopiston ja oman tiedekunnan vaatimuksia ja että työstä löytyvät myös tiivistelmät sekä suomeksi että englanniksi.

Osalla tiedekunnista on käytössä muotovaatimusten mukainen asiakirjapohja väitöskirjalle:

Yliopiston oman julkaisusarjan mallit kansille ja ensimmäisille sisäsivuille:

Painosmäärät

Yliopiston ohje väitöskirjan minimipainatusmääristä ja jakelusta (PDF)

 

Tiedekuntakohtaiset tarkentavat ohjeet:

Painatustuki

Väitöskirjan painattamista varten on mahdollista saada painatustukea. Osassa tiedekuntia painolasku maksetaan itse ja osassa lasku lähetetään suoraan tiedekuntaan. Painatustuki vaihtelee sen mukaan, julkaistaanko väitöskirja Turun yliopiston Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa vai muualla. Mikäli yliopiston painatustukea käytetään, painatuspaikka tulisi olla jokin yliopiston kilpailuttamista painotaloista (lisätietoa hankintapäälliköltä, p. 050 383 9896). Tiedekuntakohtaiset ohjeet painatustuen hakumenettelystä:

Turun kauppakorkeakoulu (Turun kauppakorkeakouluseura)
Humanistinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta

Myös säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja väitöskirjan julkaisuun liittyviin kustannuksiin. Näistä saat lisätietoja Aurora-rahoitustietokannasta.

Asiasana: Viestintä;
Tagit:
 

 Linkit

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto