Väitöskirjan julkaiseminen ja painatus

Julkaiseminen Annales-sarjassa

Kirjasto auttaa väittelijöitä julkaisemaan Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa.

Lue lisää Turun yliopiston kirjaston sivuilta:

>> Väitöskirjan julkaiseminen Annales-sarjassa (Linkki kirjaston LibGuides-oppaaseen)

Muussa sarjassa ilmestyvä väitöskirja

Muun kuin yliopiston Annales-sarjassa julkaistavan väitöskirjan painatuksesta ja painosmäärästä voit kysyä sarjan julkaisijalta (ks. yliopistolle luovutettavien väitöskirjojen määrä).

Yliopistolle luovutettavien kappaleiden tulee olla väitöskirja-asuisia. Kirjan väliin liitetään nimiölehti, jolle on lisätty tiedot väitöstilaisuuden ajasta ja paikasta sekä tieto siitä, että kyseessä on tiedekunnan julkisesti puolustettavaksi hyväksymä akateeminen väitöskirja.

Omakustanteena julkaistaessa on huolehdittava siitä, että väitöskirjaan tulee ISBN-tunnus. Lue lisää:

>> Suomen ISBN-keskus.

Yliopiston laitosten omissa sarjoissa julkaistavien väitöskirjojen ISBN- ja sarjanumerot saa julkaisusarjaa ylläpitävältä laitokselta. 

​Väitöskirjan sähköinen julkaiseminen ja painattaminen

Väitöskirjaa ei tarvitse painattaa, sillä väittely on mahdollista pelkästään verkossa julkaistavalla väitöskirjalla. Yliopiston arkistointi- ja tiedotusvelvoitteen vuoksi väitöskirjasta on kuitenkin tulostettava paperille kolme arkistointikelpoista kopiota:

  • yksi kirjastoon arkistoitavaksi
  • toinen tiedekuntaan arkistoitavaksi
  • kolmas opiskelijapalveluihin asetettavaksi nähtäville yliopiston ilmoitustaululle.

Tulosteiden toimittaminen kirjastoon, tiedekuntaan ja opiskelijapalveluihin on väittelijän vastuulla. Kirjastoon tulevat tulosteet pyydetään lähettämään osoitteella

Turun yliopiston kirjasto
Julkaisuarkisto
20014  TURUN YLIOPISTO

Menettelyohjeet

Toimita tieto väittelyluvasta kirjastoon ja täytä julkaisusopimus, jolla myönnät luvan teoksen julkaisemiseen julkaisuarkistossa.

Jos väitöskirja on julkaistu muussa kuin Annales-sarjassa, hanki lupa teoksen julkaisemiseen verkossa alkuperäisen teoksen julkaisseelta kustantajalta.

Kirjasto tallentaa sähköiset väitöskirjat (sekä Annales-sarjassa että muualla/muissa sarjoissa julkaistut teokset) julkaisuarkistoon.

Jos väitöskirja on artikkeliväitöskirja eli väitöskirja sisältää varsinaisen väitöskirjaosan sekä muualla aikaisemmin julkaistuja artikkeleita, julkaistaan verkossa ainoastaan väitöskirjan koosteosa.

Teoksen kansia ei julkaista verkossa. Verkkojulkaisu sisältää siis teoksen nimiölehden, nimiölehden kääntöpuolen sekä teoksen väitöskirjaosan. Väitöskirjaosassa on oltava maininta mahdollisista alkuperäisistä artikkeleista (joita ei julkaista verkkoversiossa).

Molempien versioiden sarjanumero sekä ISSN-numero on sama, mutta eri versioille annetaan oma ISBN-numero. Molemmat ISBN-numerot tulee painaa nimiölehden kääntöpuolelle näkyviin.

Toimita teoksen pdf-verkkoversio kirjastoon esim. USB-muistitikulla tai muistikortilla sopimalla asiasta puhelimitse (02) 333 5870 tai sähköpostilla julkaisut(a)utu.fi.

Jos väitöskirja painetaan, katso

Mikäli julkaisemiseen käytetään yliopiston painatustukea, painatuspaikka on jokin yliopiston kilpailuttamista painotaloista (lisätietoa saat hankintalakimieheltä, p. 02 333 6132):

  • Newprint Oy   yhteyshenkilö: Eeva Aaltonen, eeva.aaltonen@newprint.fi, puh. 010 2312 611
  • Painosalama Oy   yhteyshenkilö: Tomi Vuori, toimisto@painosalama.fi, puh. (02) 241 0105
  • Suomen Yliopistopaino Oy - Juvenes Print    yhteyshenkilö Turussa: Jan Bergman, asiakaspalvelu@juvenesprint.fi, puh. 020 756 8653

Tarkempia ohjeita sähköisestä julkaisemisesta löydät kirjaston sivuilta.

Aikataulu

Toimita sähköisenä julkaistava väitöskirja yliopiston pääkirjastoon julkaisuvalmiina tallenteena (pdf) 15 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Väitöskirja julkaistaan julkaisuarkistossa viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Julkaisuarkistossa julkaistuun väitöskirjaan voidaan liittää Errata-sivu kuukauden kuluessa väitöskirjan hyväksymisestä.

Jos väitöskirja julkaistaan vain painettuna tai sekä sähköisenä että painettuna, painettu versio tulee luovuttaa yliopistolle 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Painatustuki

Väitöskirjan julkaisemista varten on mahdollista saada yliopistolta painatustukea. Kysy ohjeita painatustuen hakumenettelystä omasta tiedekunnastasi.

Myös säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja väitöskirjan julkaisuun liittyviin kustannuksiin. Näistä saat lisätietoja esimerkiksi Turun yliopiston apurahatiedotteesta tai tutkimusrahoitustietokannasta (TURA), joita hoitaa yliopiston projekti- ja innovaatiopalvelut:

p. (02) 333 6165
tutkimuspalvelut[at]utu.fi​

Asiasana: Viestintä;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto