Auditointi

Suomessa korkeakouluilla on lakiperustainen velvoite osallistua säännöllisin väliajoin ulkoisesti toteutettuun toimintansa arviointiin. Korkeakoulut ovat toteuttaneet tätä velvoitetta osallistumalla Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA:n) toteuttamiin auditointeihin syksystä 2005 lähtien.

KKA on Suomen kansallinen arviointitoimija, ja se kuuluu myös tunnustettujen eurooppalaisten arvioitsijoiden rekisteriin. Suomalaisen auditointimallin tavoitteena on tukea korkeakouluja niiden kehittäessä laatujärjestelmiään vastaamaan eurooppalaisen laadunvarmistuksen periaatteita. Lisäksi auditointien tavoitteena on järjestelmän avoimuuden ja julkisuuden myötävaikutuksella luoda vahva laatukulttuuri suomalaiseen korkeakoululaitokseen.

Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun auditoinnit toteutettiin vuonna 2008. Korkeakoulujen arviointineuvosto päätti kokouksessaan 16.10.2008, että Turun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä täyttää laadunjärjestelmän kokonaisuudelle ja perustehtävien laadunvarmistukselle asetetut kriteerit. Auditointi on voimassa kuusi vuotta eli 16.10.2014 asti. Turun kauppakorkeakoulu sai myönteisen auditointipäätöksen 18.2.2009. Auditointi on siis voimassa 18.2.2015 asti.

Korkeakoulujen arviointineuvosto on aloittanut korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien toisen kierroksen vuonna 2011. Turun yliopisto valitsi myös toisen,  20142015 aikana toteutettavan, auditointikierroksen toteuttajaksi KKA:n. Yliopiston laadunhallintajärjestelmän auditoinnista päättänyt kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen korkeakoulujen arviointijaosto edellyttää kolmen kokonaisuuden uudelleenauditointia.  Auditointiraportissa useimmat arviointikohteet arvioitiin kehittyvälle eli toiseksi korkeimmalle tasolle, kaksi ylsi parhaimmalle eli edistyneelle tasolle.

Lisätietoja

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

Asiasana: auditointi;
Tagit:


20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto