Vastuullinen kouluttaja
Olemme sitoutuneet vastuulliseen oppimisprosessiin. Tämä tarkoittaa huolellista opetussuunnitelmatyötä, viimeisimpään tutkimukseen perustuvaa koulutusta sekä opintojen sujuvaa etenemistä ja työelämävastaavuutta.

Koulutus on organisoitu tarkoituksenmukaisiksi ja riittävän laajoiksi kokonaisuuksiksi. Kannustamme opiskelijoita hyödyntämään yliopiston monialaisuutta yli tiedekuntarajojen. Alueellinen ja kansallinen yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa lisää mahdollisuuksia monipuolisen tutkinnon rakentamiseen.

Painotamme tutkintojen sisällöissä osaamisperustaisuutta. Koulutus kattaa alakohtaiset tiedot ja taidot sekä yleiset työelämävalmiudet. Opiskelijamme omaksuvat elinikäisen oppimisen taidon ja myönteisen asenteen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Tutkintokoulutuksen lisäksi tarjoamme monipuolista avointa yliopisto-opetusta ja muuta aikuiskoulutusta. Turun yliopisto on Suomen johtava tutkinnon jälkeisten erikoistumiskoulutusten kehittäjä.

Koulutuksen kansainvälisyys näkyy houkuttelevina englanninkielisinä tutkinto-ohjelmina ja kansainvälistymistä tukevien osioiden sisällyttämisenä kaikkiin tutkintoihin. Yhdessä alueen toimijoiden kanssa tuemme kansainvälisten opiskelijoiden sijoittumista työelämään.

Meillä kaikki tutkijat opettavat ja kaikki opettajat tutkivat. Yliopistopedagoginen koulutus ja ajantasaiset oppimisympäristöt tukevat korkeatasoista opetusta. Yliopiston opiskelijapalautejärjestelmä kattaa koko opiskeluajan ja jatkuu uraseurantana. Näin varmistamme koulutuksen laadun. Yliopisto ja ylioppilaskunta edistävät ja tukevat opetus- ja opiskelukulttuuria, jossa opiskelija ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja opiskelijoiden ohjaus on laadukasta ja oikea-aikaista.

Alumnimme ovat tärkeä voimavara työelämäyhteyksien vahvistajana.

Asiasana:
Tagit:

​TOIMENPIDEOHJELMAT

tpo-5.png
tpo-6.png
tpo-7.png
tpo-8.png
20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto