Yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden vauhdittaja
Korostamme tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä yhteiskunnan kehityksessä ja tuotamme uutta tietoa päätöksenteon tueksi. Edistämme yrittäjämäistä ajattelua ja toimintaa. Koulutamme osaajia, joilla on halu ja kyky kehittää yhteiskuntaa. Olemme yrittäjyysyliopisto, joka on ajassa elävä, akateeminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Yliopiston tutkimuksesta syntyy globaalisti kilpailukykyisiä aineellisia ja aineettomia innovaatioita. Toimintamallimme on ennakoiva sekä tarpeita ja kysyntää luotaava. Vahvistamme innovaatiopotentiaalin laaja-alaista tunnistamista ja kehitämme tiedon siirtymistä yliopistosta yrityksiin ja julkisiin palveluihin. Olemme aloitteellinen yhteiskunnan toimintojen uudistaja.

Toteutamme koulutusvientiä kestävällä ja lisäarvoa tuottavalla tavalla. Etsimme jatkuvasti uusia tutkimukseen perustuvia koulutusviennin tuotteita.

Teemme yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa ja vaikutamme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Yliopisto viestii avoimesti ja vuorovaikutteisesti hyvinvointia edistävästä uudesta tiedosta ja toiminnasta.

Asiasana:
Tagit:

​TOIMENPIDEOHJELMAT

tpo-9.png
tpo-10.png
tpo-11.png
tpo-12.png
20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto