Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Geoinformatiikan yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä (10 kk)

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Geoinformatiikan yliopisto-opettajan määräaikainen tehtävä (10 kk)

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.8.2014–31.5.2015

Tehtävän kuvaus / Description of the position

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana maantieteen ja geologian laitokselle sijoittuva geoinformatiikan yliopisto-opettajan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajalle 1.8.2014–31.5.2015. 

Yliopisto-opettajan pääasiallisena tehtävänä on geoinformatiikan alan kurssiopetus yhdessä laitoksen muun henkilöstön kanssa, erityisesti kurssit: Kartografian ja geoinformatiikan perusteet (M6081), Kaukokartoitusmenetelmät (M7634) ja Paikkatietomenetelmät (M7632). Lisätietoja laitoksen opetuksesta saa osoitteesta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/maageo/

Lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisten geoinformatiikan lähi- ja etäopetusmateriaalien valmistelu suomeksi ja englanniksi sekä laitoksen muita tehtäviä, kuten laboratorioiden ylläpitotehtäviä ja käyttöneuvontaa.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa
ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa sekä sujuvaa suomen- ja englanninkielen taitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte. Koska tehtävä palvelee laitoksen molempia oppiaineita, aiemman työkokemuksen sekä akateemisen kiinnostuksen tulisi sitä tukea.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. 

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 4–6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 452,20–3 313,22 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

Lisätietoja yliopistonlehtori Niina Käyhköltä (niina.kayhko(at)utu.fi) sekä laitosjohtaja prof. Risto Kalliolalta (risto.kalliola(at).utu.fi). Sähköiset tiedustelut molempien henkilöiden s-posteihin.

Haku päättyy / The application period ends on

5.6.2014 15:45

Muuta / Other things

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset osoitetaan matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle. Mukaan on liitettävä selvitys hakijan ansioista sekä vapaamuotoinen selostus kiinnostuksesta ja soveltuvuudesta tähän tehtävään. Hakemukset toimitetaan sähköisesti maantieteen ja geologian laitoksen sähköpostiosoitteeseen maageo@utu.fi viimeistään torstaina 5.6.2014 klo 15.45.

Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Liitteet

Versio: 2.0
Annukka Malmsten loi tämän 21.5.2014 14:13
Viimeisin muokkaaja: Annukka Malmsten 21.5.2014 14:19

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto