Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Informaatikon työsopimussuhteinen tehtävä

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Informaatikon työsopimussuhteinen tehtävä

Aika jolle täytetään / Term of the position

Toistaiseksi

Tehtävän kuvaus / Description of the position

TURUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA ON HAETTAVANA

 
 

Toistaiseksi täytettävä:


Informaatikon työsopimussuhteinen tehtävä

(sijoituspaikkana Tieteenalakirjasto Protos)

 

Tehtävä sijoittuu nykyiseen tieteenalakirjasto Protokseen. Informaatikko on yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa vastuussa lääketieteellisistä ja luonnontieteellisistä tietopalveluista sekä informaatiolukutaidon koulutuksesta kyseisillä tieteenaloilla. Pääasiallinen sijoitusyksikkö on lääketieteen kirjastoyksikkö. Tärkeän osan informaatikon työstä muodostaa koulutuksen sisältöjen suunnittelu ja opettaminen, myös verkko-opetuksena, sekä oppimateriaalien valmistaminen.

 

Informaatikko kuuluu kirjaston tietopalvelutiimiin, joka kehittää kokonaisvaltaisesti tietopalvelutarjontaa kirjaston johtavan informaatikon ja palvelupäällikön johdolla.  Informaatikko osallistuu  tutkimuksen arviointiin mm. tuottamalla bibliometristä tietoa yliopiston tarpeisiin ja sitaatiotietokantojen käytön koulutukseen. Informaatikolla on tutkimustietojärjestelmään liittyviä tehtäviä.

 

Informaatikko osallistuu asiantuntijana tieteenalojensa tietoaineistojen valintaan ja tiedonhaun menetelmien sekä verkkopalvelujen kehittämiseen. Tehtävässä on tärkeää  asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö, mm. osallistuminen kirjaston ja tiedekuntien yhteistyöelimien toimintaan.  Informaatikon työhön kuuluu verkkoaineistojen käytön seuranta ja raportointi.

 

Informaatikon esimiehenä toimii tällä hetkellä tieteenalakirjaston päällikkö. Kirjastossa on meneillään organisaatiomuutos, joka saattaa vaikuttaa sekä sijoittumiseen uudessa organisaatiossa että tehtäväsisältöihin.

 

Edellytämme informaatikolta ylempää korkeakoulututkintoa ja informaatiotutkimuksen aineopintoja tai vastaavia. Pidämme tärkeänä lääketieteellisten ja luonnontieteellisten tieteenalojen ja niiden tiedonlähteiden tuntemusta, perehtyneisyyttä tieteellisiin tietoverkkoihin ja ao. tieteenalojen julkaisukäytäntöihin. Tehtävässä menestyminen edellyttää opetustaitoa ja hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja sekä suomeksi että englanniksi.

 

Toivomme informaatikolta vahvaa tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Informaatikon työssä tarvitaan osaamista tai valmiuksia perehtyä mm. yhteisöllisen tiedon tuottamiseen, tiedon julkaisemiseen ja esittämiseen, erilaisiin viestintämenetelmiin sekä tiedon hallintaan ja varastointiin.

 

Perehtyneisyys yliopistoon toimintaympäristönä on tehtävässä eduksi.

 

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä positiivista asennetta. Arvostamme aloitteellisuutta ja markkinointihenkisyyttä. Joustavuus ja paineensietokyky ovat tehtävässä tarpeen. Toivomme myös halua oppia uutta ja kehittää toimintaa.   

 

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustason 9 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 825,09 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.


Haastattelut järjestetään 24.6.2014 ja 25.6.2014.


Tehtävän hakemukset osoitetaan yliopistopalveluille.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

Lisätietoja antavat tieteenalakirjaston päällikkö Riitta Marttinen, puh. 02-333 5451 tai 040-750 2479, riitta.marttinen@utu.fi ja palvelupäällikkö Heli Kokkinen, puh. 02-333 6175 tai 040-7265 016, heli.kokkinen@utu.fi.

Haku päättyy / The application period ends on

17.6.2014 15:45

Muuta / Other things

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 17.6.2014 klo 15.45 mennessä osoitteeseen: Kirjaamo, 20014 Turun yliopisto tai sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@utu.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Liitteet

Versio: 1.0
Satu Heino loi tämän 26.5.2014 8:50
Viimeisin muokkaaja: Satu Heino 26.5.2014 8:50

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto