Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Tohtorikoulutettavan ma. työsopimussuhteinen tehtävä opettajankoulutuslaitoksella

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Tohtorikoulutettavan ma. työsopimussuhteinen tehtävä opettajankoulutuslaitoksella

Aika jolle täytetään / Term of the position

15.9.2014–28.2.2015

Tehtävän kuvaus / Description of the position

Kasvatustieteiden tiedekunta, opettajankoulutuslaitos

Tohtorikoulutettavan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa koulutetaan laaja-alaisesti päteviä ja monipuolisesti ammattitaitoisia opettajia. Opetus perustuu opettajankoulutusta ja opettajuuteen kouluttautumista vahvistavaan tutkimukseen.

Laitoksen tutkimushanke ”Luonnontieteiden oppimisympäristöt tulevaisuuden koulussa: Digitaaliset työvälineet motivaation luomisen sekä tiedon ja toiminnan säätelyn ohjauksen apuna (SciLeS)” etsii ma. tohtorikoulutettavaa.

SciLeS on monitieteinen Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Luonnontieteiden merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Koulujen tulisi motivoida oppilaita luonnontieteiden opiskeluun osallistamalla oppilaita uudenlaisten oppimisympäristöjen avulla. SciLeS-projektin tavoitteena on vastata tähän haasteeseen kehittämällä autenttisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat luonnontieteellisen ajattelun kehittämistä. Oppimisen tueksi kehitetään digitaalisia (kuten Baltic Sea Virtual Explorer, BSVE) välineitä. Vertaileva monitieteinen pitkittäistutkimus toteutetaan Suomen lisäksi Ruotsissa. Hankkeessa tehdään lisäksi yhteistyötä yhdysvaltalaisten ja australialaisten tutkijoiden kanssa. Tutkimuksellisen merkityksen lisäksi projektilla odotetaan olevan yhteiskunnallista vaikutusta laajan sovellettavuutensa takia.

Tohtorikoulutettavan tehtävä täytetään aluksi ajalle 15.9.2014–28.2.2015, jonka aikana tohtorikoulutettava viimeistelee tutkimus- ja työsuunnitelmansa jatko-opinto-oikeuden hakua varten ja osallistuu projektin tutkimustyöhön. Mikäli opinto-oikeus kasvatustieteiden tiedekunnan OPPI-tohtoriohjelmassa myönnetään, voidaan tehtävää jatkaa ajalle 1.3.2015–31.12.2016.

Tehtävä sijoittuu opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikköön. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hankkeeseen etsitään tohtorikoulutettavaa, joka on kiinnostunut oppilaiden keskeiseen yhteistyöhön liittyvistä emotionaalisista, motivationaalista ja toiminnan säätelyn prosesseista sekä opettajan ja oppilaiden välisestä opetuksellisesta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksen analysointi perustuu pitkälti videoidun aineiston systemaattiseen koodaukseen. Tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluu oman väitöskirjatyön lisäksi hankkeen muuhun toimintaan, tutkimusaineiston keruuseen ja analysointiin osallistuminen, kansainvälinen yhteistyö ja julkaisutoiminta sekä muut hankkeen johtajan määräämät tutkimustehtävät.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään kykyä pitkäjänteiseen itsenäiseen ja yhteisölliseen tieteelliseen työskentelyyn, maisterin tutkintoa kasvatustieteen, kasvatuspsykologian tai psykologian alalta sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Perehtyneisyys oppimisen ja opetuksen kasvatuspsykologiseen tutkimukseen katsotaan erityiseksi ansioksi.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 1 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1787,97 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemukset osoitetaan opettajankoulutuslaitokselle. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

SciLeS-hankkeen johtaja, professori Marja Vauras, marja.vauras@utu.fi

Haku päättyy / The application period ends on

29.8.2014 15:45

Muuta / Other things

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostin välityksellä osoitteeseen raija.skinnari@utu.fi tai postitse opettajankoulutuslaitokselle viimeistään tiistaina 29.8.2014 kello 15.45. Postiosoite on Opettajankoulutuslaitos, 20014 Turun yliopisto (käyntiosoite: Assistentinkatu 5). Hakemusasiakirjoja ei palauteta.​

Liitteet

Versio: 2.0
Katja Kontu loi tämän 27.5.2014 15:46
Viimeisin muokkaaja: Katja Kontu 18.8.2014 12:38

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto