Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Yleisen kirjallisuustieteen tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Yleisen kirjallisuustieteen tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.9.2014 - 31.8.2016 (edellyttäen että tehtävän nykyinen haltija saa työstävapautuksen)

Tehtävän kuvaus / Description of the position

Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu itsenäinen tutkimustyö sekä opetustyötä perus- ja aineopintotasolla. Hän ottaa vastaan perus-, aine- ja syventävien opintojen kirjatenttejä, vastaa kanditason HOPS-ohjauksesta ja osallistuu opiskelijaneuvontaan sekä ohjaa omaan erityistuntemukseensa liittyviä pro gradu -tutkielmia. Hän ottaa osaa opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä muuhun oppiaineen kehittämistyöhön.

Tutkijatohtorin tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokehikon tason 5 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 820,64 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

Professori Liisa Steinby, liisa.steinby@utu.fi

Haku päättyy / The application period ends on

23.6.2014 15:45

Muuta / Other things

Hakemukset, joiden tulee sisältää cv, julkaisuluettelo sekä tutkimussuunnitelma (max 5 sivua), osoitetaan Turun yliopiston humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kansliaan (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN YLIOPISTO viimeistään maanantaina 23.6.2014 kello 15.45. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: hkt-kanslia@lists.utu.fi

Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kanslia (Sirkkala, Kaivokatu 12, 20014 TURUN YLIOPISTO


Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse: hkt-kanslia@lists.utu.fi


Liitteet

Versio: 1.0
Tiina Nyberg loi tämän 2.6.2014 15:35
Viimeisin muokkaaja: Tiina Nyberg 2.6.2014 15:35

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto