Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: 1-2 projekti- tai erikoistutkijan tehtävää/1-2 Project- or Senior Researcher's positions

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

1-2 projekti- tai erikoistutkijan tehtävää/1-2 Project- or Senior Researcher's positions

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.9.2014-31.8.2015

Tehtävän kuvaus / Description of the position

​Elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus on yksi Suomi/EU Kiina-yhteistyön merkittävistä alueista koulutuksessa, tutkimuksessa ja liiketoiminnassa. Yhteistyön edistämiseksi monialaisen Suomi-Kiina yhteistyöverkoston tarkoituksena on tarjota asiantuntemustaan elintarviketieteissä, informaatioteknologiassa, lainsäädännössä, liiketoiminnassa, hyvinvoinnissa ja tulevaisuudennäkymissä.

1-2 avoinna olevaa tehtävää liittyvät monialaiseen Suomi-Kiina yhteistyöprojektiin, joka keskittyy elintarvikkeiden laadun, turvallisuuden ja jäljitettävyyden tutkimukseen ja koulutukseen. Projekti on Turun yliopiston Biokemian laitoksen ja Informaatioteknologian laitoksen yhteisesti koordinoima. Tehtävään kuuluu tutkimustyötä, laajamittaisen kansainvälisen elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvän hankkeen suunnittelua sekä tietotekniikan soveltamista elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden parantamiseksi. Suunnittelu ja koordinointi yhteistyössä kiinalaisten kumppaneiden kanssa ovat olennainen osa työnkuvaa.

Hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa (erikoistutkija) joko elintarviketieteiden tai informaatioteknologian alalta tai vastaavaa soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (projektitutkija). Hakijalle katsotaan eduksi työkokemus ja osaaminen elintarvikkeiden koostumuksesta, laadusta ja turvallisuudesta sekä Internet of Things -teknologioista ja suurista data-analyyseistä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös englannin kielen taitoa, kykyä ja kokemusta projektien suunnittelusta, hallinnasta ja johtamisesta sekä tiimityöskentelytaitoja.

 

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 1–4 (projektitutkija) tai 4-6 (erikoistutkija) mukaisesti , jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1767-97–2432,20 tai 2432,20-3293,22 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

--------------------

Food quality and safety has been identified as a strategic area for Finland/EU-China cooperation in education, research and business. To promote cooperation in the field, a multidisciplinary Finnish-Chinese network is of critical importance providing expertise in food sciences, information technology, legislations, business, health, and future perspectives.

 

The work of the currently open position takes place in a multidisciplinary Finnish-Chinese cooperative project focused on research and education in quality, safety and traceability of food, jointly coordinated by the Department of Biochemistry and the Department of Information Technology at the University of Turku. The job profile includes both research work and planning of a large-scale international project on quality and safety of food as well as application of information technologies for improving safety and traceability of food. Planning and coordination of cooperation with Chinese partners form an essential part of the job profile.

 

The candidate should hold a Ph.D. degree (Senior Researcher) in Food Sciences, Information Technology, or a related field. Also an experienced M.Sc. can be considered for the job (Project Researcher). Expertise and working experience in composition, quality and safety of food as well as in Internet of Things technologies and big data analysis are highly appreciated. English language skills, abilities and experience in project planning, coordination, management and team work are considered as strong advantages for the candidate to fulfill the requirement of the position.   


The salary is in accordance with the University salary system (for teaching and research personnel) level 1-4 (Project Researcher) or 4-6 (Senior Researcher), where the work specific salary component is between 1767,972432,20 €/month or 2432,20-3293,22 €/month. In addition, there is a share of increase based on the personal performance, which is at most 46% of the basic (work specific) salary.

The positions include a four-month trial period.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Kyllä / Yes

Lisätietoja antaa / Additional information from

For more information, please contact Professor Baoru Yang (Tel: +358 (0)2 3336844; e-mail: baoru.yang@utu.fi) and Professor Tapio Salakoski (email: tapio.salakoski@utu.fi) 

Haku päättyy / The application period ends on

31.7.2014 15:45

Muuta / Other things

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Hakemukset on toimitettava Biokemian laitokselle professori Baoru Yangille viimeistään 31.7.2014. Postiosoite on Biokemian laitos, 20014 TURUN YLIOPISTO (käyntiosoite: Vatselankatu 2, Arcanum, 2. kerros). Hakemukset voi toimittaa myös sähköisesti: baoru.yang(a)utu.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

The applicant shall sent their application together with CV (with contact info), list of publications  and other supporting materials by post to Professor Baoru Yang, Department of Biochemistry, University of Turku, 20014 Turku, Finland, or by e-mail (baoru.yang@utu.fi) no later than July 31st, 2014. The application material will not be returned.

Liitteet

Versio: 2.0
Marika Silvennoinen loi tämän 13.6.2014 10:28
Viimeisin muokkaaja: Marika Silvennoinen 13.6.2014 14:33

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto