Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Biotekniikan yliopistonlehtorin ma. työsopimussuhteinen tehtävä

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Biotekniikan yliopistonlehtorin ma. työsopimussuhteinen tehtävä

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.9.2014–28.2.2015

Tehtävän kuvaus / Description of the position

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Biokemian laitoksessa on haettavana biotekniikan yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä 1.9.2014 alkavaksi ja 28.2.2015 päättyväksi toimikaudeksi.


Yliopistonlehtorin tehtävään kuuluu biotekniikan ylemmän tutkinto-ohjelman opetus- ja hallintotehtävien lisäksi osallistuminen tutkinto-ohjelman suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä osallistuminen henkilökohtaisten opintosuunnitelmien laatimiseen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kanssa. Opetustehtävät sisältävät sekä luento-opetusta, kirjatenttejä että harjoitustöiden suunnittelua ja toteuttamista. Lisäksi tehtävään kuuluu oppiaineen erikois-/diplomityöntekijöiden ja jatko-opiskelijoiden ohjaus sekä aktiivinen toiminta alan tutkimusryhmässä.


Valittavalta henkilöltä edellytetään aikaisempaa perehtyneisyyttä tehtäväalaan, molekulaarisen biotekniikan sekä in vitro -diagnostiikan menetelmiin ja sovelluksiin, erityisesti vasta-ainemuokkauksen, nukleiinihappodiagnostiikan ja/tai immunomääritysten osalta, sekä näissä käytettäviin bioteknisiin järjestelmiin. Tehtäväalaan liittyvä aikaisempi opetus-, julkaisu- ja tutkimustoiminta sekä työkokemus teollisuudesta katsotaan eduksi ja valittavan henkilön edellytetään osallistuvan aktiivisesti alan tutkimukseen ja hankkivan omaa tutkimusrahoitusta.


Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.


Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä opetusnäyte.


Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 5–7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2.820,64 – 3.799,56 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Kyllä / Yes

Lisätietoja antaa / Additional information from

professori Tero Soukka, puh. (02) 333 8685 tai tero.soukka(a)utu.fi.

Haku päättyy / The application period ends on

4.8.2014 15:45

Muuta / Other things

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset on toimitettava korkeakoulusihteeri Marika Silvennoiselle osoitteeseen: Biokemian laitos, 20014 Turun yliopisto (käyntiosoite Vatselankatu 2, Arcanum, 2. kerros, Biokemian laitoksen toimisto) viimeistään maanantaina 4.8.2014 kello 15.45. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: marika.silvennoinen(a)utu.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Liitteet

Versio: 1.0
Marika Silvennoinen loi tämän 13.6.2014 14:00
Viimeisin muokkaaja: Marika Silvennoinen 13.6.2014 14:00

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto