Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Koulukuraattorin (80 %) määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Koulukuraattorin (80 %) määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.8.2014-30.5.2015

Tehtävän kuvaus / Description of the position

TURUN YLIOPISTOON KUULUVASSA RAUMAN NORMAALIKOULUSSA ON HAETTAVANA

koulukuraattorin osa-aikainen työsopimussuhteinen määräajaksi 1.8.2014-30.5.2015 täytettävä tehtävä. Tehtävä on uusi ja sijoittuu Raumalle.

Rauman normaalikoulu kuuluu Turun yliopistoon ja on innovatiivinen oppimisen ja opetuksen kehittäjä, joka antaa suomen- ja englanninkielistä (CLIL) perusopetusta sekä opettajien täydennyskoulutusta. Kasvatustieteiden tiedekunnan harjoittelukouluna toimivassa koulussa ohjataan niin aineen- kuin luokanopettajaksi opiskelevien opetusharjoittelua. Koulu aloitti 1.8.2012 yhtenäisen perusopetuksen (vuosiluokat 1-9) kouluna. Tätä ennen koulu toimi vuosiluokkien 1-6 kouluna.

Koulukuraattorin tehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden, perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tukea oppilaiden oppimista ja sosiaalisia valmiuksia.

Etsimme työhön sitoutuvaa, innostunutta ja luovaa henkilöä. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteista työskentelyotetta sekä halua työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Odotamme kykyä suunnitella ja kehittää koulun oppilashuoltoa yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden sekä oppilaiden ja kotien kanssa. Kokemus koulumaailmasta ja lasten ja nuorten kanssa tapahtuvasta työstä katsotaan eduksi. 

Koulukuraattorin viikoittainen työaika on neljä työpäivää (7h 15min/työpäivä). 

Tutustu Rauman normaalikoulun kotisivuihin osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/rnk/Sivut/home.aspx 

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen kelpoisuus.

Tehtäväkohtainen palkkaus perustuu yliopiston muun henkilöstön palkkausjärjestelmän vaativuustasokehikon tasolle 8, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1972,54 €/kk (80 % kokoaikaisen palkasta). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä työnantajalle nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote. 

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

Lisätietoja tehtävästä antavat arkisin klo 9-13 johtava rehtori Tapio Heino (02-3337112 tai 050-5189604, tapio.heino@utu.fi) 16.-19.6.2014, 30.6.-4.7.2014 ja 21.-25.7.2014 tai vararehtori Ulla Rohiola (0400-154256) 23.-27.6.2014 ja 7.-11.7.2014.

Haku päättyy / The application period ends on

25.7.2014 14:00

Muuta / Other things

Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo sekä todistusjäljennökset suoritetuista tutkinnoista ja muut hakijan pätevyyttä ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset on toimitettava Rauman normaalikoulun johtavalle rehtorille Tapio Heinolle viimeistään perjantaina 25.7.2014 kello 14:00. Postiosoite on Seminaarinkatu 1, 26100 Rauma. 

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: tapio.heino@utu.fi Kesälomien vuoksi hakemusasiakirjoja ei voi tuoda henkilökohtaisesti kouluun. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Liitteet

Versio: 3.0
Meri Louhi loi tämän 17.6.2014 19:03
Viimeisin muokkaaja: Meri Louhi 17.6.2014 19:06

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto