Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Ekologian yliopistonlehtori

Aika jolle täytetään / Term of the position

15.8.2014-31.12.2014

Tehtävän kuvaus / Description of the position

​Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan biologian laitoksella on ekologian yliopistonlehtorin määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä ajaksi 15.8.2014-31.12.2014. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on populaatio- ja yhteisöekologian opetus ja tutkimus. Lisäksi tehtäviin voi kuulua  eläinten lajintuntemuksen, kenttäkurssien ja opiskelu- ja tutkimustaitojen opetusta. Yliopistolehtorin tehtävään kuuluu perus- ja maisteriopetuksen kehittäminen, tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaaminen, ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkiminen ja oman tutkimusryhmän menestyksekäs johtaminen sekä muut erikseen sovittavat laitostehtävät. Valinnassa otetaan huomioon tutkimus- ja opetusansiot ekologian alalta, painottaen yliopiston strategiassa määriteltyä tutkimuksen vahvuusalaa tehtävän mukaisesti rajattuna: ekologisten vuorovaikutusten tutkimus.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän (YPJ) opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 6 - 7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3313,22 - 3819,56 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46 % tehtäväkohtaista palkasta.

Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo sekä akateeminen portfolio, jota koskevat ohjeet löytyvät yliopiston www-sivuilla osoitteessa: http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/yliopisto-tyonantajana/Sivut/Akateeminen-portfolio.aspx

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Kyllä / Yes

Lisätietoja antaa / Additional information from

Lisätietoja tehtävästä antavat professorit Erkki Korpimäki, puh. (02) 333 5699, s-posti erkki.korpimaki@utu.fi ja Veijo Jormalainen, puh. (02) 333 5818, s-posti veijo.jormalainen@utu.fi

Haku päättyy / The application period ends on

24.7.2014 15:45

Muuta / Other things


Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset osoitetaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanille ja toimitetaan Biologian laitoksen kansliaan viimeistään torstaihin 24.7.2014 klo 15.45 mennessä. Postiosoite on Biologian laitoksen kanslia, 20014 TURUN YLIOPISTO (käyntiosoite: Yliopistonmäki, Luonnontieteiden talo I, 2. krs, huone 213). Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen taikar@utu.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Liitteet

Versio: 3.0
Taina Karjalainen loi tämän 26.6.2014 9:45
Viimeisin muokkaaja: Taina Karjalainen 26.6.2014 9:52

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto