Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Tutkimusavustajan ma. työsopimussuhteinen tehtävä

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Tutkimusavustajan ma. työsopimussuhteinen tehtävä

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.9.2014–31.12.2014, (voi jatkua pidempään)

Tehtävän kuvaus / Description of the position

Turun yliopiston Biokemian laitoksen, elintarvikekehityksen linjan FindFood-tutkimusprojektissa on haettavana tutkimusavustajan määräaikainen tehtävä. FindFood on TEKES-rahoitteinen projekti, jonka tarkoituksena on tutkia uusia, luonnollisia säilöntäaineita elintarviketeollisuuden käyttöön.

Tutkimusavustajan tehtäviin kuuluu mm. elintarvikenäytteiden valmistamista, säilyvyyskokeiden suorittamista, näytteiden esikäsittelyä ja kaasukromatografista analysointia. Lisäksi työnkuvaan kuuluvat muut avustavat tehtävät FindFood-projektin osatutkimuksissa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta elintarvikeanalytiikasta, etenkin uuttotekniikoista ja kromatografiasta. Lisäksi edellytetään vastuuntuntoisuutta ja tarkkuutta sekä valmiuksia oppia uusia tehtäviä tutkimushankkeen edetessä. Valinnassa painotetaan hakijan käytännön osaamista. Tehtävä on tarkoitettu yliopistotasoista perustutkintoa suorittavalle opiskelijalle.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan mukaan, jolloin perustutkinto-opiskelijan tehtäväkohtaisen palkanosan määrä on 75-100 % tason 1 (1787,97 €/kk) mukaisesta palkasta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

Lisätietoja tehtävästä antaa (1.8.-8.8.) erikoistutkija Marko Tarvainen 02-333 6878 / 040-7084678  marko.tarvainen@utu.fi 

Haku päättyy / The application period ends on

10.8.2014 23:59

Muuta / Other things


Haastattelut järjestetään viikoilla 34 ja 35.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset, CV:t ja mahdolliset tutkintotodistukset toimitetaan joko sähköisesti (suositus) osoitteeseen: marko.tarvainen@utu.fi tai postitse: Marko Tarvainen, Elintarvikekemia ja elintarvikekehitys, Biokemian laitos, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä: Tutkimusavustajan tehtävä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.


Liitteet

Versio: 1.0
Marika Silvennoinen loi tämän 26.6.2014 13:42
Viimeisin muokkaaja: Marika Silvennoinen 26.6.2014 13:42

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto