Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Projekti-/erikoistutkijan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä, epäorgaaninen materiaalikemia/ Project researcher/senior researcher position, inorganic materials chemistry

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Projekti-/erikoistutkijan määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä, epäorgaaninen materiaalikemia/ Project researcher/senior researcher position, inorganic materials chemistry

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.9.2014-31.12.2016

Tehtävän kuvaus / Description of the position

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kemian laitoksella on haettavana projekti-/erikoistutkijan tehtävä. Tehtävä sijoittuu Materiaalikemian ja kemiallisen analyysin laboratorioon, epäorgaanisen materiaalikemian ryhmään (Group of Rare Earth Chemistry).

2) Suomen Akatemian ja Brasilian CNPq:n yhteisprojektissa NOMSEC (Novel Optical Materials for Solar Energy Conversion) on vapaana paikka ajalle 1.9.2014–31.12.2016.

Tehtävä pitää sisällään epäorgaanisten kiinteän olomuodon loisteaineiden tutkimusta ja kehitystä. Tehtävän aloitusaika on neuvoteltavissa

Tehtävän vaatimuksena on maisterin tutkinto soveltuvalla alalla ja täytössä katsotaan eduksi kokemus kiinteän olomuodon kemian synteeseistä ja tutkimusmenetelmistä, loisteaineiden tuntemus sekä kyky ja halukkuus suorittaa tohtorintutkintoa. Tehtävään voidaan tarvittaessa ottaa myös jo väitellyt tutkija. Projekti-/erikoistutkijan tehtävään otettavan kelpoisuusvaatimuksista säädetään Turun yliopiston johtosäännössä.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän (YPJ) opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 2 - 5 mukaisesti (koulutuksen ja kokemuksen mukaan), jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1964,69 € - 2840,64 € kuukaudessa.  Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46.3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.


Position for a project researcher/ senior researcher is open in the inorganic materials chemistry group (Group of Rare Earth Chemistry) at University of Turku, Department of Chemistry, Laboratory of Materials Chemistry and Chemical Analysis.

2) The Academy of Finland – CNPq Brazil project NOMSEC (Novel Optical Materials for Solar Energy Conversion) has an open position for the period 1.9.2014–31.12.2016.

The position involves research and development of inorganic solid state luminescent materials. The starting time of position is negotiable.

The applicant should have completed a higher university degree (MSc or similar) in a compatible research field. In addition, experience on solid state synthesis and characterization methods, knowledge on luminescent materials as well as capability and motivation for PhD studies are taken as advantages for the applicant. However, also applicants with PhD degrees can be hired to project. The qualification requirements of the position are written in the University of Turku rules of procedure.

The salary is determined in accordance with the university salary system for teaching and research personnel. For these positions the salary is at levels 2–5 (depending on education and experience) on the job demands chart, where the task specific salary component is between on 1964,69 – 2840,64 euros per month. In addition, a personal work performance component will be paid.  The personal work performance component is a maximum of 46.3 % of the task specific salary component.

There is a trial period of four months.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Ei / No

Lisätietoja antaa / Additional information from

Dosentti Mika Lastusaari, puh. (02) 333 6736, mika.lastusaari@utu.fi

Haku päättyy / The application period ends on

27.8.2014 14:00

Muuta / Other things

Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen./ Applications should be accompanied by a CV and other documents that may influence the filling of position.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset osoitetaan kemian laitoksen johtajalle ja lähetetään sähköpostiosoitteeseen miklas@utu.fi viimeistään 27.8.2014/ Applications should be assigned to the Head of the Department of Chemistry and must arrive to the email address miklas@utu.fi no later than 27.8.2014

Liitteet

Versio: 2.0
Kaisa Ketomäki loi tämän 11.8.2014 13:45
Viimeisin muokkaaja: Kaisa Ketomäki 11.8.2014 14:05

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto