Suomeksi / Yliopisto / Tule meille töihin / Avoimet tehtävät Avoimet tehtävät: Ihmismaantieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

Pikakäynnistys

VersiohistoriaVersiohistoria

Otsikko / Headline

Ihmismaantieteen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä

Aika jolle täytetään / Term of the position

1.1.2015–31.12.2018 (tai sopimuksen mukaan)

Tehtävän kuvaus / Description of the position

​Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana määräajaksi 1.1.2015–31.12.2018 (tai sopimuksen mukaan) täytettävä maantieteen ja geologian laitokseen sijoittuva ihmismaantieteen yliopistonlehtorin työsopimussuhteisen tehtävän sijaisuus.

Yliopistonlehtori toimii maantieteen osastolla, jossa on neljä professoria, heistä kaksi on ihmismaantieteessä. Lisäksi on kolmisenkymmentä muuta henkilökuntaa, joista valtaosa on tutkijoita ja/tai opettajia.

Maantiede on Turun yliopistossa vetovoimainen, laaja, monialainen ja yhtenäinen oppiaine, jossa tutkitaan luonnonympäristön, ihmisympäristön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta alueellisista ja tilallista näkökulmista hyödyntäen ja soveltaen määrällisiä, laadullisia ja paikkatietomenetelmiä. Osaston kansainväliset tutkimusnäytöt ja rahoitus ovat voimakkaan nousujohteisia. Keskeisiä tutkimusaloja ovat kaupunkimaantiede, maantieteellisistä näkökulmista tehty aluepolitiikan ja -suunnittelun tutkimus, ympäristötutkimus, vesistötutkimus, maisematutkimus ja globaali kehitystutkimus. Osasto on osa pohjoismaista tundraekosysteemin tutkimuksen huippuyksikköä.

Maantieteeseen otetaan vuosittain 25 pääaineopiskelijaa, joita koulutetaan maisteritasolla tutkimusalan linjalla tai aineenopettajan linjalla. Useiden tiedekuntien opiskelijat opiskelevat maantiedettä sivuaineena. Maantiede koordinoi Development Studies -opintokokonaisuutta sekä osallistuu kaupunkitutkimuksen sivuainekokonaisuuteen. Maantieteessä annetaan laadukasta, kustannustehokkuudeltaan ja läpäisyasteeltaan yliopiston parhaimpiin kuuluvaa opetusta. Kansallisesti opetusta profiloivat maantieteen yhtenäisyyttä tukevat näkökulmat. Osasto on aktiivinen yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja maantieteestä valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti vaativiin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnassa.

Ihmismaantieteen yliopistonlehtorin tehtävänä on vastata ihmismaantieteen opetuksesta yhteistyössä oppiaineen henkilöstön kanssa. Hän osallistuu myös muuhun maantieteen opetukseen, erityisesti menetelmäopetukseen (kvalitatiiviset, kvantitatiiviset tai geoinformatiikan menetelmät tai osa niistä). Opetustehtäviä on perustutkintotasolta jatkokoulutukseen. Yliopistonlehtori osallistuu maantieteen opetuksen suunnitteluun, opiskelijavalintaan, opiskelijoiden ohjaamiseen ja muihin laitostehtäviin. Tehtävän määräaikaisuuden perustana on päätoimisen tehtävänhaltijan työstävapautus akatemiatutkijana.

Tutkijana yliopistonlehtorin tulee olla aktiivinen, myös kansainvälisissä sarjoissa julkaiseva. Yliopistonlehtorin odotetaan johtavan maantieteen alan projekteja sekä hankkivan täydentävää rahoitusta niiden toteuttamiseksi. Hän osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 

Tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä. 

Ansioiden osoittamiseen käytetään akateemista portfoliota, jota koskevat ohjeet löytyvät yliopiston www-sivuilta osoitteesta:http://www.utu.fi/fi/Yliopisto/yliopisto-tyonantajana/Sivut/Akateeminen-portfolio.aspx. Hakemukseen tulee sisältyä vapaamuotoinen suunnitelma tavasta työskennellä tehtävänkuvauksen mukaisten asioiden edistämiseksi. Suunnitelman soveltuvuus osaston toimintaan huomioidaan tehtävää täytettäessä.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 5–7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2 840,64–3 819,56 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Edellytetään akateemista portfoliota. Ks. linkki alalaidasta / An academic portfolio is required. See link below.

Kyllä / Yes

Lisätietoja antaa / Additional information from

Professori Hille Koskela, puh. (02) 333 5589 / (040) 732 7325 tai sähköposti: hille.koskela(at)utu.fi sekä professori Risto Kalliola, puh. (02) 333 5577 tai sähköposti: risto.kalliola(at)utu.fi

Haku päättyy / The application period ends on

28.8.2014 15:45

Muuta / Other things

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen / The applications are sent to

Hakemukset osoitetaan matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle. Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo, akateeminen portfolio sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen. Hakemukset toimitetaan sähköisesti maantieteen ja geologian laitoksen sähköpostiosoitteeseen maageo@utu.fi viimeistään torstaina 28.8.2014 klo 15.45

Viestiin otsikoksi: ”Hakemus: ihmismaantieteen yliopistonlehtorin ma. tehtävä”.

Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Liitteet

Versio: 2.0
Annukka Malmsten loi tämän 12.8.2014 14:18
Viimeisin muokkaaja: Annukka Malmsten 13.8.2014 7:44

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto