Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat henkilöstöstrategiamme tärkeitä tavoitteita.  Pyrimme luomaan urakehitysmahdollisuuksia ja varmistamaan henkilöstömme hyvän työ- ja toimintakyvyn koko työuran ajan.

Laaja-alainen työsuojelutoiminta, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja henkilöstölle suunnatut  liikuntapalvelut edesauttavat  työhyvinvointia. Turun yliopiston työterveyshuollosta vastaa Mehiläinen.

Henkilöstön kehittäminen on yliopiston sisäinen palvelu, joka tukee osaamisen kehittämistä tarjoamalla: 

• ajankohtaista henkilöstökoulutusta
• apua muutosten hallinnassa ja työyhteisöjen kehittämisessä
• työhyvinvointia edistäviä palveluja. 

Henkilöstönkehittämisyksikön järjestämäy koulutukset  ovat tarjolla kaikille yliopistoon palvelussuhteessa oleville, ja ne ovat maksuttomia yliopiston henkilökunnalle ja yksiköille.

Työyhteisöjen ongelmatilanteisiin  ja häiriöihin pyritään puuttumaan välittömästi. Turun yliopistossa on käytössä Vartu- eli varhaisen tukemisen malli. Lisäksi yliopisto on suomalaisten työorganisaatioiden edelläkävijä työyhteisösovittelun soveltamisessa.

Turun yliopisto on savuton työpaikka.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto