Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen yliopisto

Yliopistossa on laadittu Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jonka tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä välitöntä ja välillistä syrjintää sekä häirintää. Yliopisto seuraa suunnitelman toteutumista ja kehittää toimintaansa tämän pohjalta.

 

Tasa-arvovastaava

 
Yliopistopalveluissa toimiva tasa-arvovastaava antaa toimintaohjeita henkilön yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa sekä opiskelijoiden että henkilökunnan osalta. Hän toimii vuorovaikutuksessa tasa-arvotoimikunnan kanssa. Tasa-arvovastaavan toimenkuvaan sisältyy neuvonnan ja tiedottamisen lisäksi tasa-arvokysymyksiin liittyvien työtilanteiden seuraaminen ja dokumentointi.
 
 
 
Yliopiston tasa-arvovastaavana toimii lakimies Elina Reinikainen-Vänni, puh. 6466 tai tasa-arvovastaava@utu.fi
 

Tasa-arvotoimikunta

 

Turun yliopistossa toimii rehtorin nimittämä tasa-arvotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja seurata yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kehittymistä yliopistossa.

Tasa-arvotoimikunnan kokoonpano 21.2.2014-31.12.2016 on seuraava:

vararehtori, professori Riitta Pyykkö (toimikunnan puheenjohtaja) 
lehtori Juhani Hiirikoski
professori Markku Koulu
amanuenssi Sanna Kuusjärvi
koulutussuunnittelija Johanna Kärki
tohtorikoulutettava Tiina Lintunen
professori Johanna Niemi 
apulaisprofessori Suvi Salmenniemi
professori Heikki Silvennoinen
museonhoitaja Ilari Sääksjärvi
opiskelija Jael Tuominen
osastosihteeri Pirkko Järveläinen (toimikunnan sihteeri)

Esteettömyyssuunnittelija

Ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluissa toimiva esteettömyyssuunnittelija antaa neuvontaa ja ohjausta opiskelun ja opetuksen saavutettavuutta ja yliopiston esteettömyyttä koskevissa kysymyksissa opiskelijoille ja henkilöstölle.

Esteettömyyssuunnittelija Paula Pietilän tavoittaa osoitteesta esteettmyyssuunnittelija@utu.fi, puh. 333 6235.

Keywords:
Tags:
 

 Tutustu tarkemmin:

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 02 333 51Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto